Suche

Exhaust gas sensors

Volledig gamma voor de behandeling van uitlaatgassen uit één hand

    Nieuwe uitlaatgastemperatuur- en stikstofoxidesensoren vervolledigen het Bosch- aanbod

    Vijf verschillende uitlaatgassensoren van Bosch, met kwaliteit uit eerste uitrusting

    Betrouwbare monitoring voor naleving van de huidige emissienormen

Tegenwoordig monitoren verschillende sensoren in het uitlaatkanaal van moderne personenauto’s en bedrijfsvoertuigen met uiterste precisie de samenstelling van de uitlaatgassen. Op deze manier leveren ze een belangrijke bijdrage aan de naleving van de wettelijke emissiegrenswaarden en de regelgeving met betrekking tot on- boarddiagnoses. Het vervangen van defecte en verouderde sensoren is daarom van groot belang. Naast lambdasondes, deeltjessensoren en differentiaaldruksensoren wordt het Bosch-aanbod nu aangevuld met uitlaatgassensoren en gloednieuwe stikstofoxidesensoren voor de meeste voertuigen op de Europese markt. Door deze sensoren te combineren met Denoxtronic-uitlaatgasbehandelingssystemen beschikt de werkplaats over een uitgebreid assortiment uitlaatgasbehandelingscomponenten met kwaliteit uit eerste uitrusting.

Bosch bouwt hiermee verder op zijn decennialange ervaring in sensortechnologie. Lambdasondes worden bijvoorbeeld gebruikt om het lucht/brandstofmengsel van benzine- en dieselmotoren te meten en te optimaliseren – en ze zijn uitgevonden door Bosch. Daarnaast is Bosch ook een pionier op het gebied van deeltjessensoren die de roetfilters monitoren. Tenslotte levert Bosch over de hele wereld een groot aantal sensoren voor de behandeling van uitlaatgassen.

Vijf types uitlaatgassensoren helpen om aan de emissiegrensvoorwaarden te voldoen

Een betrouwbare analyse van de uitlaatgassamenstelling vormt de basis voor een efficiënte uitlaatgasbehandeling. Hiervoor zijn moderne auto’s en bedrijfsvoertuigen uitgerust met verschillende sensoren die in het uitlaatkanaal zijn geïnstalleerd. Al deze sensoren zijn geïntegreerd in het boorddiagnosesysteem en kunnen eenvoudig worden geïdentificeerd en gecontroleerd op eventuele storingen met behulp van een diagnosetester zoals bijvoorbeeld de Bosch KTS. Bij een storing kunnen de Bosch-sensoren eenvoudig en snel worden vervangen.

Stikstofoxidesensoren

Steeds meer dieselauto’s en een groeiend aantal lichte bedrijfsvoertuigen en trucks worden uitgerust met stikstofoxidesensoren. Deze sensoren meten door middel van een bijzonder sterk en hittebestendig keramisch sensorelement de hoeveelheid stikstofoxide (NOx) stroomafwaarts van de SCR-katalysator. Sommige motortypes hebben een tweede stikstofoxidesensor stroomopwaarts van de katalysator. Deze sensoren regelen de hoeveelheid ureum (AdBlue) die in de katalysator wordt geïnjecteerd voor de selectieve katalytische reductie (SCR) om zo de NOx-uitstoot te verminderen. Daarnaast monitoren ze ook de SCR-componenten. Omdat SCR-technologie steeds vaker wordt gebruikt, worden stikstofoxidesensoren ook voor de aftermarket en de werkplaats steeds belangrijker. Het huidige Bosch-assortiment bevat 20 referenties en wordt continu uitgebreid.

Uitlaatgastemperatuursensoren

Uitlaatgastemperatuursensoren kunnen op verschillende plaatsen in het uitlaatgaskanaal van diesel- en benzinemotoren worden gemonteerd. Ze meten de temperatuur van de uitlaatgassen en sturen een elektrisch signaal naar de motorregeleenheid. In dieselmotoren bewaken uitlaatgastemperatuursensoren de temperatuur van het roetfilter. Ze leveren daardoor een aanzienlijke bijdrage aan de naleving van de emissiegrenswaarden en aan een vermindering in het brandstofverbruik. In benzinemotoren worden uitlaatgastemperatuursensoren gebruikt om kritische componenten te beschermen, zoals bijvoorbeeld katalysatoren en turbochargers. Sinds september 2020 bevat het Bosch-assortiment voor de aftermarket ongeveer 90 referenties voor de meeste voertuigen op de Europese markt.

Deeltjessensoren

Al sinds 2019 kan de werkplaats deeltjessensoren bij Bosch bestellen. Het assortiment van 40 referenties en wordt continu uitgebreid. Deeltjessensoren analyseren door middel van weerstandsmeting de hoeveelheid roetdeeltjes in dieselemissies. Op basis van de aldus verkregen waarden analyseert de motorregeleenheid de werking van het roetfilter. Voorafgaand aan elke meting wordt het sensorelement door opwarming geregenereerd door om zo voor elke meting gelijke condities te garanderen.

Differentiaaldruksensoren

Differentiaaldruksensoren meten het drukverschil tussen de inlaat en de uitlaat van het roetfilter. De meetwaarden geven informatie over de toestand van het roetfilter om zo het roetfilter op basis van behoefte en van verbruik te regenereren – zelfreiniging of reiniging door verbranding. Differentiaaldruksensoren worden ook gebruikt om de uitlaatgascirculatie onder lage druk te regelen. Het Bosch-assortiment omvat momenteel meer dan 40 referenties voor de meeste voertuigen op de Europese markt.

Lambdasondes

Lambdasondes bepalen de hoeveelheid zuurstof in de uitlaatgassen. Op basis van deze waarde bepaalt de motorregeleenheid de optimale hoeveelheid brandstof die in de verbrandingskamer moet worden geïnjecteerd. Lambdasondes worden gebruikt in benzine-, diesel- en gasmotoren. Het assortiment van Bosch omvat meer dan 80 procent van alle voertuigen op de markt. Met hun meetnauwkeurigheid ondersteunen lambdasondes actief de motorrendement en de uitlaatgasbehandeling. Nieuwe lambdasondes zorgen voor een brandstofbesparing tot 15 procent.

Denoxtronic: het uitlaatgasbehandelingssysteem van Bosch

Ook het Denoxtronic-uitlaatgasbehandelingssysteem wordt steeds belangrijker. Het wordt steeds vaker gebruikt in dieselvoertuigen en genereert extra inkomsten voor de automotive werkplaats. Dit systeem injecteert een waterige ureumoplossing (bekend als AdBlue) in het uitlaatkanaal. In combinatie met de SCR-katalysator zet het schadelijke stikstofoxiden (NOx) om in water en stikstof. Als ontwikkelaar van Denoxtronic-systemen biedt Bosch complete oplossingen voor de werkplaats – van diagnose en reserveronderdelen tot reparaties en technische trainingen.

Over Bosch

Bosch is sedert 1903 aanwezig in Nederland. De Bosch Groep telt ongeveer 3.250 medewerkers. De belangrijkste productielocaties bevinden zich in Tilburg, Boxtel en Deventer.

De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er werken wereldwijd ongeveer 395.000 medewerkers (situatie op 31 december 2020). Het bedrijf genereerde in 2020 een omzet van 71,5 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor Smart Home, Connected Mobility en Industry 4.0. Bosch streeft de visie na van duurzame, veilige en inspirerende mobiliteit. Met zijn expertise in sensoren, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud kan het bedrijf haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aanbieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin oplossingen en producten aan te reiken voor een geconnecteerd leven die ofwel artificiële intelligentie (AI) bevatten of met hulp daarvan ontwikkeld of geproduceerd zijn. Bosch verbetert wereldwijd de levenskwaliteit van mensen met innovatieve en inspirerende producten en diensten. Op die manier biedt Bosch "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 440 dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. Met zijn meer dan 400 vestigingen wereldwijd is de Bosch Groep sinds het eerste kwartaal van 2020 CO2-neutraal. De basis voor de toekomstige groei van de onderneming is haar innovatiekracht. Bosch stelt ongeveer 73,000 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 129 locaties wereldwijd, inclusief ongeveer 34,000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van de familie Bosch en Robert Bosch GmbH. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties.

Meer informatie is online te vinden op www.bosch-press.nl, www.bosch.nl, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, http://www.twitter.com/BoschNederland, www.linkedin.com/company/bosch-the-netherlands/ en YouTube: Bosch the Netherlands.

Download persbericht

Ben je nog steeds op zoek naar iets?