Suche

Persbericht #Powertrain systems
Deel persbericht

Bosch ondervraagt Europeanen over de toekomst van de aandrijflijn: respondenten verkiezen diversiteit

eFuel Bosch

57 procent van de respondenten in Europa is voorstander van subsidiëring van eFuels

  • Elektrische aandrijflijnen zullen naar verwachting verbrandingsmotoren inhalen tegen 2030
  • Twee derde van de ondervraagde Europeanen wil niet leven zonder auto.
  • De informatiecampagne van Bosch over de toekomst van de aandrijflijn staat online op https://www.bosch.nl/nieuws/powertrain-mix/.

Sandra Vancolen >

X

Stuttgart, Duitsland – Volgens een representatieve enquête die in juni 2020 op vraag van Bosch werd uitgevoerd door het marktonderzoeksinstituut Innofact, heeft geen enkel type aandrijflijn zijn relevantie verloren – of het nu batterijen of brandstofcellen, benzine- of dieselmotoren zijn. Als de 2.500 respondenten in Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk morgen een nieuwe auto zouden moeten kiezen, zou een op de twee kiezen voor een zuivere verbrandingsmotor voor hun primaire auto en ongeveer een op drie voor hun tweede auto. Op de vraag wat de meest gebruikte aandrijflijn in 2030 zal zijn, ziet ongeveer 68 procent van de ondervraagden de elektrische aandrijflijn op de eerste plaats, vóór hybride en verbrandingsmotoren. Deelnemers aan de enquête erkenden ook het potentieel van brandstofcelauto’s, waarbij ongeveer een op de drie de brandstofcel als de toekomst van mobiliteit ziet. “Elektrische mobiliteit komt eraan – en dat is goed nieuws. Alleen al dit jaar investeert Bosch 500 miljoen euro in dit domein. Tegelijkertijd verfijnen we ook continu de verbrandingsmotor – omdat die nog steeds nodig is,” zegt Dr. Stefan Hartung, lid van de raad van bestuur van Robert Bosch en voorzitter van de bedrijfssector Mobility Solutions.

Respondenten willen stimuli voor alle aandrijflijntypes

Een volgende vraag toont de openheid van de respondenten ten opzichte van alle types aandrijflijnen: wanneer ze gevraagd worden of ze voorstander zijn van stimuli voor voertuigen die uitsluitend zijn uitgerust met een verbrandingsmotor, naast de vele overheidssubsidies voor elektrische auto’s en plug-in hybrides, antwoordde 70 procent van de ondervraagde Europeanen bevestigend. Het aantal respondenten dat voorstander is van overheidsstimuli om nieuwe auto’s met een conventionele aandrijflijn te kopen is het hoogst in Italië met 83 procent, en het laagst in het Verenigd Koninkrijk met 60 procent. In Frankrijk is 77 procent voorstander en in Duitsland 62 procent. “Het stimuleren van moderne verbrandingsmotoren kan de vernieuwing van het autopark versnellen, wat ook goed is voor het milieu en het klimaat”, zegt Hartung. Iets minder dan een derde van de Europeanen wil deze subsidie zien oplopen tot minimaal 9.000 euro. Dat bedrag is gelijk aan de maximale korting die vandaag door de Duitse overheid wordt aangeboden voor de aankoop van een elektrische auto. Twee bevindingen zijn opmerkelijk: ten eerste vindt 72 procent van de stadsbewoners in de vier bevraagde landen dat de verbrandingsmotor een subsidie verdient. Ten tweede steunt de meerderheid (80 procent) van de 18- tot 29-jarigen ook stimuli voor auto’s met een verbrandingsmotor.

Zelfs auto’s met conventionele motoren kunnen klimaatneutraal rijden. De sleutel hiervoor zijn hernieuwbare synthetische brandstoffen of eFuels, die zijn gemaakt van hernieuwbare waterstof en CO2 uit de omringende lucht. Gemiddeld was 57 procent van de deelnemers aan de Bosch-enquête het ermee eens dat eFuels belastingvoordelen zouden moeten krijgen. “Er is gewoon geen andere manier dan hernieuwbare synthetische brandstoffen als we onze klimaatdoelstellingen willen halen,” zegt Hartung. “Alleen met eFuels kunnen de meer dan een miljard auto’s die vandaag wereldwijd al op de weg zijn, de opwarming van de aarde tegengaan.”

Geen leven zonder auto: respondenten in Europa zijn unaniem

In Europa zal de status van de auto en het belang ervan voor de mobiliteit waarschijnlijk niet snel veranderen. Ongeveer 60 procent van de ondervraagden in Duitsland, Frankrijk, Italië en het VK kan zich niet voorstellen helemaal zonder auto te leven. En een duidelijke meerderheid van de overige 40 procent is maar af en toe bereid de auto achter te laten. Op het Europese platteland is het goedkeuringspercentage voor de auto 77 procent. Overigens zijn deze bevindingen ongeveer gelijk bij de 18- tot 29-jarigen, van wie ook ongeveer de helft duidelijk voorstander van een auto is. Terwijl 61 procent van de respondenten in Duitsland en 47 procent in het VK flexibiliteit als belangrijkste reden gaf om een auto te hebben, vermeldde 41 procent van de Franse respondenten dat ze de auto vooral voor het werk nodig hadden. Daartegenover verkiest 55 procent van de Italianen de auto boven andere vormen van mobiliteit omdat ze die vormen minder comfortabel vinden. “In de nabije toekomst zal de auto het belangrijkste vervoermiddel blijven – en heeft de auto uitstekende vooruitzichten om nog klimaatvriendelijker te worden,” zegt Hartung. Het doel van Bosch is dat mensen op een betaalbare en milieuvriendelijke manier mobiel kunnen blijven.

De toekomst van de aandrijflijn: Bosch is voorstander van elektromobiliteit en verbrandingstechnologie

Bosch heeft als doel om transport zo milieuvriendelijk mogelijk te maken en streeft op verschillende manieren de visie van een CO2-neutrale en zo goed als emissievrije mobiliteit na. In zijn benadering van de toekomstige aandrijflijntechnologie behoudt de technologie- en dienstenproducent een open geest. Enerzijds wil Bosch marktleider worden op het gebied van elektromobiliteit met auto’s aangedreven door batterijen en brandstofceltechnologie. Elektrische auto’s zijn klimaatneutraal als het laadvermogen en de waterstof afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. Anderzijds gaat Bosch door met het verfijnen van verbrandingsmotoren om de opwarming van de aarde tegen te gaan en het milieu zoveel mogelijk te beschermen. Als ze op eFuels rijden, kunnen benzine- en dieselmotoren ook klimaatneutraal de weg op. Bosch verwacht dat tegen 2030 ongeveer een derde van alle nieuw geregistreerde voertuigen wereldwijd zuiver elektrisch zal zijn. Tweederde van alle nieuwe voertuigen zal nog steeds worden aangedreven door een verbrandingsmotor, waarvan vele als hybride.

Tags: efuels

Over Bosch

Bosch is sedert 1903 aanwezig in Nederland. De Bosch Groep telt ongeveer 3.250 medewerkers. De belangrijkste productielocaties bevinden zich in Tilburg, Boxtel en Deventer.

De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er werken wereldwijd ongeveer 402.600 medewerkers (situatie op 31 december 2021). Het bedrijf genereerde in 2021 een omzet van 78,7 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor Smart Home, Industry 4.0 en Connected Mobility. Bosch streeft de visie na van duurzame, veilige en inspirerende mobiliteit. Met zijn expertise in sensoren, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud kan het bedrijf haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aanbieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin oplossingen en producten aan te reiken voor een geconnecteerd leven die ofwel artificiële intelligentie (AI) bevatten of met hulp daarvan ontwikkeld of geproduceerd zijn. Bosch verbetert wereldwijd de levenskwaliteit van mensen met innovatieve en inspirerende producten en diensten. Op die manier biedt Bosch "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 440 dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. Met zijn meer dan 400 vestigingen wereldwijd is de Bosch Groep sinds het eerste kwartaal van 2020 CO2-neutraal. De basis voor de toekomstige groei van het bedrijf is zijn innovatiekracht. Bosch stelt ongeveer 76.100 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 128 locaties wereldwijd, waarvan meer dan 38.000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van de familie Bosch en Robert Bosch GmbH. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties.

Meer informatie is online te vinden op www.bosch-press.nl, bosch.nl, bosch.com, iot.bosch.com, LinkedIn en YouTube: Bosch the Netherlands.

Download persbericht

Ben je nog steeds op zoek naar iets?