Suche

Persbericht #Mobility Solutions
Deel persbericht

Bosch in Tilburg vergroot focus op elektrificatie en waterstoftechnologie

Ontwikkeling en productie van geavanceerde thin metal products voor elektromotoren, waterstof- en brandstofceltechnologieën

  • Unieke kennis en competenties in Tilburg voor ontwikkeling en massaproductie van duurzame producten voor de toekomst
  • Afbouw van productiecapaciteit voor duwbanden, meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
  • Bosch in Tilburg met R&D betrokken in de ontwikkeling van waterstoftechnologie binnen de Bosch Groep

Tilburg – Met flinke investeringen in elektromobiliteit en waterstoftechnologie focust Bosch zich op de ontwikkeling van duurzame technologie voor de toekomst. In de grootste sector waar het bedrijf in actief is, de automobielindustrie, vindt nu een ongekende grootschalige transformatie plaats. Bosch Transmission Technology in Tilburg is de grootste vestiging in de Benelux die actief is in deze sector. Bosch Transmission Technology B.V. anticipeert op deze trends door de productiefaciliteit in Tilburg geleidelijk om te vormen tot een specialist in dunne metalen componenten voor elektromotoren, waterstof- en brandstofceltechnologieën.

Als uitvinder van de Continu Variabele Transmissie (CVT) en massaproducent van metalen duwbanden heeft het bedrijf een unieke combinatie van kennis en competenties opgebouwd waarmee het een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling en productie van duurzame technologieën. Om zich volledig te focussen op de ontwikkeling van nieuwe producten, de concurrentiepositie van Bosch Transmission Technology B.V. te versterken en de CO2-voetafdruk verder te reduceren bestaat de intentie om de productie van duwbanden op termijn te verplaatsen naar de zusterfabriek in Ho Chi Minh City in Vietnam.

Componenten voor elektromotoren en waterstoftechnologie

De productiefaciliteit in Tilburg is van plan om zich te gaan richten op de ontwikkeling en massaproductie van dunne metalen componenten voor elektromotoren, waterstof- en brandstofceltechnologieën. “Deze duurzame componenten zullen de komende decennia hard nodig zijn voor de transformatie in zowel de automobielmarkt als de energiemarkt. Als innovatief bedrijf willen wij hierin een belangrijke rol vervullen. Tegelijkertijd zullen we zo winstgevend mogelijk moeten blijven met ons huidig productportfolio om de ontwikkeling van onze nieuwe producten te financieren. Daarom zijn we genoodzaakt om onze concurrentiepositie te versterken’’ zegt Thilo Müller, algemeen directeur van Bosch Transmission Technology. Door de elektrificatietrend zal de vraag naar de duwband de komende jaren verder dalen, waardoor er een overcapaciteit is ontstaan in beide productielocaties. Daarom bestaat de intentie om de productie van de duwband te verplaatsen naar de fabriek in Ho Chi Minh City. De locatie in Vietnam bevindt zich dichterbij China en Japan, waar de grootste klanten van het bedrijf zich bevinden. Bosch in Tilburg zal de fabriek in Vietnam blijven ondersteunen met duwbandexpertise. De voorgenomen wijziging heeft als gevolg dat er ongeveer 175 arbeidsplaatsen in Tilburg minder nodig zullen zijn tegen 2025, voordat op de langere termijn de nieuwe producten een groter onderdeel zullen worden van het bedrijf. In afstemming met de OR en vakbonden wil Bosch Transmission Technology een gedegen oplossing vinden voor de betrokken medewerkers.

Unieke competenties en kennis

In Tilburg zijn ongeveer 820 mensen werkzaam. De unieke kennis en kunde van Bosch Tilburg zal gedurende deze transitie gewaarborgd blijven omdat deze noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling en productie van de nieuwe producten. Met onder andere specifieke productiecompetenties op het gebied van stansen en warmtebehandeling kan het bedrijf complexe dunne metalen componenten produceren met enorm strenge eisen op het gebied van kwaliteit, prestaties en duurzaamheid. Naast deze proceskennis en ervaring, is het R&D centrum op deze locatie van groot strategisch belang. Niet alleen binnen de mobiliteitssector, maar inmiddels ook in de energiesector. Een goed voorbeeld is de rol van Bosch in Tilburg in de ontwikkeling van elektrolyser stacks. Ook zal de fabriek in Tilburg componenten aanleveren voor elektromotoren en brandstofcellen.

Directeur Thilo Müller: ‘Als we iets hebben laten zien in de voorgaande jaren is dat we met onze unieke kennis en vaardigheden unieke complexe producten kunnen ontwikkelen en industrialiseren, in verschillende markten. Daarbij zullen we ons niet beperken tot de voor ons reeds bekende automobielmarkt. Er zit een enorme potentie in al onze nieuwe producten. We zijn er hard mee bezig om deze succesvol in de markt te zetten en ons voor te bereiden op massaproductie.

Over Bosch

Bosch is sedert 1903 aanwezig in Nederland. De Bosch Groep telt ongeveer 3.050 medewerkers. De belangrijkste productielocaties bevinden zich in Tilburg, Boxtel en Deventer.

De Bosch Groep is een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologie en diensten. Er werken wereldwijd ongeveer 421.000 medewerkers (situatie op 31 december 2022). Het bedrijf genereerde in 2022 een omzet van 88,2 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor Smart Home, Industry 4.0 en Connected Mobility. Bosch streeft de visie na van duurzame, veilige en inspirerende mobiliteit. Met zijn expertise in sensoren, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud kan het bedrijf haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aanbieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin oplossingen en producten aan te reiken voor een geconnecteerd leven die ofwel artificiële intelligentie (AI) bevatten of met hulp daarvan ontwikkeld of geproduceerd zijn. Bosch verbetert wereldwijd de levenskwaliteit van mensen met innovatieve en inspirerende producten en diensten. Op die manier biedt Bosch "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 470 dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. Met zijn meer dan 400 vestigingen wereldwijd is de Bosch Groep sinds het eerste kwartaal van 2020 CO2-neutraal. De basis voor de toekomstige groei van het bedrijf is zijn innovatiekracht. Bosch stelt ongeveer 85.500 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 136 locaties wereldwijd, waarvan ongeveer 44.000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van Robert Bosch GmbH en van een vennootschap die eigendom is van de familie Bosch. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties.

Meer informatie is online te vinden op www.bosch-press.nl, bosch.nl, bosch.com, iot.bosch.com, LinkedIn en YouTube: Bosch the Netherlands.

Download persbericht

Ben je nog steeds op zoek naar iets?