Suche

Meer technologie voor betere lucht: Bosch helpt steden wereldwijd bij de strijd tegen vervuiling

Bosch is in gesprek met 100 gemeenten en regio’s in Europa

  • Dr. Volkmar Denner: “Zuivere lucht is voor iedereen belangrijk. Bij Bosch erkennen we dat ook wij verantwoordelijkheid zijn om de vervuiling te bestrijden.”
  • Bosch adviseert internationale steden over verkeersbeleid.
  • Bosch streeft ernaar om mobiliteit zo emissievrij mogelijk te maken.
  • Een Bosch-webspecial over stedelijke mobiliteit en luchtkwaliteit is nu online.
bosch air quality

Overal ter wereld trekken de mensen van het platteland naar de steden. In 2050 zullen er meer dan 6 miljard mensen in megasteden wonen, dat is twee keer zoveel als nu. In dezelfde periode zal het stedelijke verkeersvolume verdrievoudigen, vooral omdat de aanhoudende groei van de online handel de groei van het leveringsverkeer verder zal stimuleren. Een grotere bevolkingsdichtheid én meer verkeer betekenen dan ook een verslechtering van de luchtkwaliteit. Wereldwijd, van Parijs tot Shanghai, staan grote steden voor een uitdaging: een goed aanbod van mobiliteit voor mensen en goederen en een betere luchtkwaliteit. Dat is geen eenvoudige taak: volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woont ongeveer 90 procent van de wereldbevolking nu in gebieden waar de luchtkwaliteit slecht is. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) schat dat de economische impact van luchtverontreiniging wereldwijd ongeveer 5 biljoen dollar bedraagt. De stijgende kosten voor de gezondheidszorg zijn het leeuwendeel van dit bedrag. “Zuivere lucht is voor iedereen belangrijk”, zegt Dr. Volkmar Denner, de voorzitter van de raad van bestuur bij Robert Bosch GmbH. “Bij Bosch erkennen we niet alleen onze wereldwijde verantwoordelijkheid voor klimaatactie, maar ook onze lokale verantwoordelijkheid voor de bestrijding van luchtverontreiniging. En om dat te bereiken, hebben we meer technologie nodig, niet minder. Met technologie ‘voor het leven’, kunnen we steden helpen en van de wereld een betere plek maken.” Bosch werkt daarom zowel onder de motorkap als erbuiten om de mobiliteit zo emissievrij mogelijk te maken. Bovendien neemt het bedrijf als werkgever ook de verantwoordelijkheid op zich om de luchtkwaliteit wereldwijd te verbeteren.

Inzicht in de factoren achter de luchtkwaliteit: verschillende steden, verschillende uitdagingen

De technologische vooruitgang en beleidswijzigingen hebben de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd, voornamelijk in Europa en de Verenigde Staten. Slechte luchtkwaliteit wordt niet alleen veroorzaakt door de uitstoot van voertuigen. Ook de industrie, landbouw en energiesector dragen in verschillende mate bij tot de wereldwijde luchtverontreiniging. De luchtsamenstelling verschilt sterk van locatie tot locatie, net als de niveaus van verontreinigende stoffen in de lucht zoals zwevende deeltjes, ozon, zwaveldioxide en stikstofoxiden. Andere factoren die van invloed zijn op de luchtkwaliteit zijn onder meer chemische processen in de atmosfeer die veroorzaakt worden door temperatuurschommelingen, windomstandigheden en zonnestraling. Zo verhoogt het zonlicht de ozonconcentratie en kan ozon met stikstofmonoxide reageren tot stikstofdioxide (NO2). Om een beter inzicht te krijgen in deze processen en om meer gegevens te verzamelen over luchtverontreinigende stoffen op verschillende locaties in stedelijke gebieden, heeft Bosch een systeem ontwikkeld voor het meten van vervuiling. Deze technologie, geïnstalleerd in een compacte behuizing, wordt momenteel getest in Stuttgart, Parijs en Marseille. Het doel is om betrouwbare gegevens over de luchtkwaliteit te leveren, die vervolgens kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in real time in kaart te brengen. Dit kan voor een stad als basis dienen voor een efficiënter verkeersmanagement.

Onder de motorkap: aandacht voor stikstofoxiden en partikelemissies

Bosch gebruikt zijn knowhow en aanzienlijke financiële middelen om auto’s klaar te maken voor de toekomst. Dit omvat een tweeledige strategie: de ontwikkeling van de elektromobiliteit bevorderen en de interne verbrandingsmotor verder verfijnen. Het doel is om een verbrandingsmotor te ontwerpen die geen noemenswaardige bijdrage meer levert aan de luchtvervuiling in onze steden. Met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor dieselvoertuigen heeft Bosch een belangrijke stap in deze richting gezet. Deze technologie, die nu achtereenvolgens in productievoertuigen wordt ingevoerd, zal de uitstoot van stikstofoxiden tot ver onder het niveau van de toekomstige grenswaarden brengen. Met andere woorden, de stikstofoxide-uitstoot van nieuwe dieselauto’s zal niet langer relevant zijn. Dankzij de invoering van de roetfilter geldt dit ook al geruime tijd voor de roetuitstoot van dieselvoertuigen. Ook voor benzinemotoren streeft Bosch dit doel na en boekt het bedrijf goede vooruitgang: aanpassingen aan de motoren en een efficiënte uitlaatgasbehandeling kunnen de uitstoot terugbrengen tot een niveau dat ongeveer 70 procent lager ligt dan de Euro 6d Temp standaard. In Europa voert Bosch geen ontwikkelingswerk meer uit voor benzinemotoren die niet met een roetfilter zijn uitgerust. Tegelijkertijd streeft het bedrijf er ook naar om de uitstoot van de remsystemen tot een minimum te beperken. Ontwikkelingen op dit gebied zijn onder andere de iDisc, die slechts tien procent van de remstof van een conventionele remschijf genereert, en het regeneratieve remsysteem, dat de remstof in elektrische voertuigen met meer dan 95 procent kan reduceren.

Verder dan de motorkap: begrijpen, plannen en beheren van het stadsverkeer

Bosch richt zich voor het verbeteren van de luchtkwaliteit ook verder dan de motorkap. “We richten ons hier op het grotere geheel en kijken naar de langetermijntrends in mobiliteit, vooral in stedelijke gebieden”, zegt Denner. Bosch is nu in gesprek met meer dan 100 gemeenten en regio’s in heel Europa met als doel de luchtkwaliteit te verbeteren. Op basis van het acceleratie- en rempatroon van afzonderlijke voertuigen kan Bosch conclusies trekken uit het gedrag van het totale wagenpark op de weg en dus naar de totale huidige emissies. Daarom verzamelt Bosch nu anonieme gegevens in Stuttgart en omliggende gemeenten om te bepalen hoe het verkeer moet veranderen om de uitstoot te verminderen. Op basis hiervan adviseert Bosch steden over verkeersplanning en verkeersmanagement. In Stuttgart, bijvoorbeeld, op het drukte verkeersknooppunt van Duitland, heeft Bosch aangetoond dat het door het handhaven van een constante verkeersstroom mogelijk is om de huidige voertuigemissies met maar liefst 20 procent te verminderen. Dit is slechts een van de vele pistes die Bosch momenteel volgt. Een andere is de lancering van de e-scooterdeelservice COUP. Deze Bosch-dochteronderneming beheert 5.000 elektrische scooters, die lokaal emissievrije mobiliteit bieden voor mensen in Berlijn, Parijs en Madrid. Bosch maakt ook gebruik van softwareoplossingen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De Triffix-app, geleverd door de gelijknamige startup van Bosch, biedt real time gepersonaliseerde routeringsinformatie van A naar B, inclusief alternatieve routes, rechtstreeks van het verkeersleidingcentrum van de stad. Op deze manier wordt voorkomen dat het stadsverkeer tot stilstand komt.

Verantwoordelijkheid als werkgever: mobiliteitsbeleid voor medewerkers

De beste manier om te voorkomen dat het verkeer tot stilstand komt, is echter het verhinderen van opstoppingen. Dit is het basisprincipe achter het mobiliteitsmanagementsysteem dat Bosch voor zijn medewerkers hanteert. Alleen al in de Stuttgartse agglomeratie leggen zo’n 50.000 Bosch-medewerkers, hoewel dit slechts een achtste van het totale personeelsbestand van de onderneming is, in totaal meer dan 1,5 miljoen kilometer af per dag. Daarom wordt er gebruik gemaakt van pendelbussen, waardoor veel van deze individuele ritten overbodig worden. Bosch heeft niet alleen shuttles in Stuttgart, maar ook in Istanbul (Turkije), Curitiba en Campinas (Brazilië), en Changsha, Beijing, Shanghai en Suzhou (China). In Shanghai bijvoorbeeld vervoeren tien langeafstandsbussen en zeven korteafstandsbussen meer dan 1.000 medewerkers per dag. Daarnaast kunnen ze ook gebruik maken van het carpoolsysteem SPLT, dat in 2018 door Bosch werd overgenomen. Zo kunnen medewerkers hun eigen carpool creëren en samen naar het werk reizen. Dit platform werd onlangs in Mexico geïntroduceerd en wordt nu gebruikt in de metropoolregio Stuttgart. Daarnaast kunnen Bosch- medewerkers thuis of op een comfortabelere bedrijfslocatie werken. Het bedrijf zal een hele reeks maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Alleen door zulke strategieën zullen steden over de hele wereld weer gemakkelijk kunnen ademen en hun groeiende bevolking kunnen blijven voorzien van een hoge levenskwaliteit.

Tags: vervuiling

Over Bosch

Bosch is sedert 1903 aanwezig in Nederland. De Bosch Groep telt ongeveer 3.800 medewerkers. De belangrijkste productielocaties bevinden zich in Tilburg, Boxtel, Deventer, Weert en Schiedam.

De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er werken wereldwijd ongeveer 410.000 medewerkers (situatie op 31 december 2018). Het bedrijf genereerde in 2018 een omzet van 78,5 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor slimme woningen, slimme steden, geconnecteerde mobiliteit en geconnecteerde industrie. Ze gebruikt haar knowhow op het vlak van sensortechnologie, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud om aan haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aan te bieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin innovaties aan te reiken voor een geconnecteerd leven. Bosch verbetert wereldwijd de levenskwaliteit met producten en diensten die innovatief zijn en enthousiasmeren. Op die manier biedt de onderneming wereldwijd "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 460 dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De basis voor de toekomstige groei van de onderneming is haar innovatiekracht. Verdeeld over 130 vestigingen over de hele wereld stelt Bosch ongeveer 68.700 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De bijzondere aandeelhoudersstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 92 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH, een instelling van algemeen nut. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties. De overige aandelen zijn in handen van de familie Bosch en Robert Bosch GmbH.

Meer informatie is te vinden online op www.bosch.be, www.bosch.nl, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse, https://www.linkedin.com/company/bosch-the-netherlands, https://www.linkedin.com/company/bosch-belgium, www.twitter.com/BoschBelgium, www.twitter.com/BoschNederland

Ben je nog steeds op zoek naar iets?