Suche

Persbericht #Bosch Groep
Deel persbericht

Bosch Tech Compass 2024: Kunstmatige Intelligentie (AI) wordt gezien als meest invloedrijke technologie van de komende tien jaar

Nederlanders bezorgd over mogelijke manipulaties en verlies van menselijke invloed door AI

  • 80 procent van de ondervraagden in de Bosch Tech Compass 2024 vindt dat technologische vooruitgang meer gericht moet zijn op het oplossen van de problemen van de samenleving dan op individuele behoeften
  • 74 procent zegt dat generatieve AI onze wereld zal veranderen in een mate die vergelijkbaar is met wat de opkomst van het internet heeft gedaan
  • Cyberaanvallen, machtsconcentratie bij enkele bedrijven en gebrek aan datasecurity worden gezien als grootste risico’s van technologische vooruitgang
  • 88 procent van de respondenten vindt dat het verplicht zou moeten zijn om bij AI-gegenereerde content te vermelden dat deze door een machine is gemaakt

Peter De Troch >

Boxtel – Uit de resultaten van de Bosch Tech Compass 2024*, een bevraging bij 606 Nederlanders in de tweede helft van december 2023, blijkt dat Nederlanders in het algemeen open staan voor technologische vooruitgang en er ook meer de voordelen dan risico’s van zien. Bijna driekwart zegt dat generatieve kunstmatige intelligentie (AI) onze wereld zal veranderen in een mate die vergelijkbaar is met wat de opkomst van het internet heeft gedaan. Toch gelooft slechts 43 procent van de ondervraagden dat kunstmatige intelligentie een positieve impact zal hebben op de samenleving. Nederlanders zijn ook erg kritisch en wantrouwig over de inmenging van technologie, en dan met name AI, op de mens.

Geloof in technologische vooruitgang, maar Nederlanders blijven kritisch
Nederlanders staan in het algemeen open voor technologische vooruitgang, maar zijn geen early adopters. 49 procent van de respondenten (tegenover 48 procent in 2023) vindt het leuk om met technologie om te gaan en te begrijpen hoe het werkt, 51 procent zegt ook goed met technologies innovaties en nieuwe features te kunnen omgaan. Toch koopt de Nederlander niet meteen de nieuwste toepassingen: de helft van de ondervraagden zegt te wachten met het kopen van een apparaat met nieuwe technologische standaarden tot men zeker is dat het werkt.

Nederlanders geloven dat technologie vooral kan bijdragen aan een betere gezondheid (53 procent), een comfortabeler leven (51 procent) en aan duurzaamheid (45 procent). Als grootste risico’s worden cyberaanvallen (68 procent), een te grote machtsconcentratie voor een beperkt aantal bedrijven (62 procent) en een gebrek aan datasecurity (51 procent) genoemd.

80 procent van de ondervraagden vindt dat technologische vooruitgang meer gericht moet zijn op het oplossen van de problemen van de samenleving dan op individuele behoeften (87 procent in 2023). Meer dan de helft (57 procent) gelooft dat technologische vooruitgang van de wereld een betere plek maakt. Dat is minder optimistisch dan de vorige bevraging: toen geloofde 64 procent dat technologie de wereld beter zou maken.

Een andere opvallende vaststelling is de daling in het geloof dat toekomstige technologie een sleutelrol zal spelen in de strijd tegen klimaatverandering. 68 procent van de respondenten is nog steeds die mening toegedaan, tegenover 82 procent in 2023.

AI wordt meest invloedrijke technologie de komende tien jaar, impact vergelijkbaar met de opkomst van het internet
Met de lancering van ChatGPT in november 2022 was meteen de technologische trend voor 2023 gezet: (generatieve) kunstmatige intelligentie. Het is dan ook logisch dat de Bosch Tech Compass 2024 peilde naar de kennis en de houding van de Nederlanders tegenover AI.

Iets meer dan driekwart van de respondenten (76 procent) verwacht dat AI de komende tien jaar de meest invloedrijke technologie wordt en 74 procent zegt dat generatieve AI onze wereld zal veranderen in een mate die vergelijkbaar is met wat de opkomst van het internet heeft gedaan.

Iets meer dan 40 procent (43 procent) gelooft dat AI een positieve impact zal hebben op de samenleving. Er wordt verwacht dat AI met name een positieve bijdrage zal leveren aan een betere wereldgezondheid (51 procent), de strijd tegen klimaatverandering (50 procent) en armoede- en hongerbestrijding (41 procent). Op persoonlijk vlak verwacht men dat AI zal helpen op het gebied van comfort (45 procent), gezondheid (38 procent) en het vergemakkelijken van het werk (36 procent).

Uit de resultaten van de Bosch Tech Compass blijkt dat Nederlanders vrij kritisch staan tegenover AI en zich vooral vragen stellen rond het ethisch gebruik van deze technologie. Zo geeft 74 procent van de respondenten aan zich zorgen te maken dat AI zich tot een existentieel risico voor de mensheid zou kunnen ontwikkelen. Gevraagd naar de negatieve effecten van AI stippen de Nederlanders het steeds realistischer worden van deepfakes (65 procent), manipulatie van menselijk gedrag door AI-gestuurde algoritmes (64 procent) en het verlies van menselijke invloed (59 procent) aan.

41 procent van de respondenten vindt dat Nederland - vergeleken met andere landen - goed is voorbereid op de ontwikkeling van AI. Jongeren (leeftijdscategorie 20-29 jaar) hebben een groter vertrouwen in de capaciteiten van Nederland (49 procent antwoordt positief). Alle respondenten geloven dat Nederland op het vlak van AI vooral succesvol kan zijn in healthcare, robotica en logistiek.

Persoonlijk voelen de Nederlanders zich minder goed voorbereid op het komende tijdperk van AI: slechts 32 procent zegt zich goed voorbereid te voelen. Ook hier valt het verschil tussen de leeftijdsgroepen op: 43 procent van de 20-29-jarigen voelt zich goed voorbereid tegenover 28 procent van de 60-69-jarigen. Om zich voor te bereiden op het komende AI-tijdperk vindt 69 procent van de respondenten het belangrijk om een algemeen inzicht in kunstmatige intelligentie te krijgen en zichzelf bij te scholen rond cybersecurity. 40 procent vindt ook een bewuste consumptie van AI-gegenereerde content belangrijk.

Het mag dan ook niet verbazen dat maar liefst 88 procent van de respondenten vindt dat het verplicht zou moeten zijn om bij AI-gegenereerde content te vermelden dat deze door een machine is gemaakt. 73 procent is ook voorstander van een ontwikkelingspauze voor nieuwe AI-modellen zodat eerst betrouwbare beveiligingsstandaarden kunnen worden vastgesteld.

Vriendschap met humanoïde robots en liefdesbrieven met AI
De Bosch Tech Compass 2024 peilde ook naar de mening van de Nederlanders over een paar heel concrete toepassingen. Zo zou slechts 15 procent van de respondenten AI gebruiken om gepersonaliseerde liefdesbrieven te schrijven of emoties uit te drukken. Mochten er AI-robots bestaan die aan stand-up comedy doen, zou 16 procent van de respondenten naar zo’n voorstelling gaan. Gevraagd of een humanoïde robot een vriend zou kunnen zijn, antwoordt 29 procent van alle respondenten positief.

*Over Bosch Tech Compass 2024
Voor de Bosch Tech Compass werden namens Robert Bosch N.V. 606 Nederlanders online ondervraagd. Het onderzoek werd uitgevoerd door de marktonderzoekers Gesellschaft für Innovative Marktforschung (GIM) in de tweede helft van december 2023. De steekproef is representatief wat regio, geslacht, leeftijd en gezinssituatie betreft.

Over Bosch

Bosch is sedert 1903 aanwezig in Nederland. De Bosch Groep telt ongeveer 3.050 medewerkers. De belangrijkste productielocaties bevinden zich in Tilburg, Boxtel en Deventer.

De Bosch Groep is een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologie en diensten. Er werken wereldwijd ongeveer 428 000 medewerkers (situatie op 31 december 2023). Volgens de voorlopige cijfers genereerde het bedrijf in 2023 een omzet van 91,6 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor Smart Home, Industry 4.0 en Connected Mobility. Bosch streeft de visie na van duurzame, veilige en inspirerende mobiliteit. Met zijn expertise in sensoren, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud kan het bedrijf haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aanbieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin oplossingen en producten aan te reiken voor een geconnecteerd leven die ofwel artificiële intelligentie (AI) bevatten of met hulp daarvan ontwikkeld of geproduceerd zijn. Bosch verbetert wereldwijd de levenskwaliteit van mensen met innovatieve en inspirerende producten en diensten. Op die manier biedt Bosch "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 470 dochterondernemingen en regionale filialen in meer dan 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De basis voor de toekomstige groei van het bedrijf is zijn innovatiekracht. Bosch stelt ongeveer 90 000 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 136 locaties wereldwijd, waarvan ongeveer 48.000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van Robert Bosch GmbH en van een vennootschap die eigendom is van de familie Bosch. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties.

Meer informatie is online te vinden op www.bosch-press.nl, www.bosch.nl, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, Twitter, LinkedIn en YouTube: Bosch the Netherlands.

Download persbericht

Ben je nog steeds op zoek naar iets?