Suche

Persbericht #Bosch Groep
Deel persbericht

Openingsevent Delta Lab 2: UvA en Bosch verlengen samenwerking met nieuw onderzoekslab

De UvA en het wereldwijd toonaangevende technologiebedrijf Bosch hebben besloten hun bestaande samenwerking uit te breiden met de lancering van een nieuw publiek-privaat onderzoekslab. Delta Lab 2 zal zich richten op het gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning voor toepassingen in Computer Vision, generatieve modellen en causaliteit.

Delta Lab 2 zal deel uitmaken van ICAI, het nationale Innovation Center for AI, gevestigd op het Amsterdam Science Park. Het lab wordt geleid door dr. Jan-Willem van de Meent en prof. dr. Theo Gevers van de UvA. Dr. Eric Nalisnick wordt de dagelijkse beheerder.

In het lab zullen tien promovendi, een postdoc en een labmanager de komende vijf jaar werken aan projecten met een totaalbudget van 5,2 miljoen euro. Het doel is om nieuw onderzoek uit te voeren naar diepe (op causale en partiële differentiaalvergelijkingen gebaseerde) generatieve modellen; zekerheid en causaliteit in machine learning; en 3D-computervisie.

Voortbouwen op succes

‘Voor Bosch is samenwerking en nauwe uitwisseling met academische instellingen een essentieel onderdeel van onze inspanningen om onderzoek te doen naar en de ontwikkeling in gang te zetten van veilige, robuuste en verklaarbare AI. Met de uitbreiding en nieuwe afstemming van de eerdere succesvolle samenwerking in het UvA-Bosch Delta Lab realiseren we ons streven om de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen te combineren met een hoog toepassingspotentieel op alle terreinen,’ zegt Thomas Kropf, voorzitter van Bosch Corporate Research and Advance Engineering.

Gevers: 'De samenwerking tussen UvA en Bosch in Delta Lab 1 is een groot succes. We willen dat succes uitbouwen met nieuw fundamenteel onderzoek naar machine learning en computer vision technologieën. We zijn Bosch dankbaar dat zij blijven investeren in fundamenteel onderzoek. We willen ook graag de vorige directeuren en onderzoekers bedanken voor al hun inspanningen, en we zullen enthousiast blijven werken binnen de onontdekte gebieden van AI.'

Van de Meent: 'We zijn enthousiast om onze productieve samenwerking voort te zetten. Werken met Bosch is een win-win. Het vergemakkelijkt niet alleen de invoering van AI-innovaties in de industrie, maar biedt ook een schat aan use-cases die kunnen inspireren tot nieuwe innovaties, zoals het opnemen van fysieke kennis in modellen, het redeneren over de causale structuur ervan en het evalueren van de mate van vertrouwen die aan voorspellingen kan worden toegekend.'

Over ICAI

Het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) is een nationaal netwerk gericht op publiek-private technologie- en talentontwikkeling tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid op het gebied van kunstmatige intelligentie. Nederland heeft een overvloed aan talent, onderzoek van wereldklasse, een lange traditie in AI-onderwijs en is een van 's werelds toonaangevende landen op het gebied van innovatiekracht. ICAI brengt deze componenten samen in een uniek nationaal initiatief. Haar innovatiestrategie is georganiseerd rond industriële labs (onderzoekslaboratoria die meerjarige strategische samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven omvatten).

ICAI heeft zijn hoofdkantoor op Science Park Amsterdam; de 29 ICAI-laboratoria zijn gevestigd op 10 locaties, waaronder Amsterdam (UvA, VU). Andere ICAI-laboratoria gevestigd aan de UvA zijn onder meer: AIRlab Amsterdam (gezamenlijk industrielab met Ahold Delhaize), Police Lab AI (UvA, Universiteit Utrecht, TU Delft en de Nederlandse politie), Elsevier AI Lab (UvA, Vrije Universiteit Amsterdam en Elsevier), Atlas Lab (UvA en TomTom), AIM Lab (UvA en Inception Institute of Artificial Intelligence Ltd.).

Voor meer informatie, neem contact op met UvA Persvoorlichting via:

persvoorlichting@uva.nl, 020 525 2695

Over Bosch

Bosch is sedert 1903 aanwezig in Nederland. De Bosch Groep telt ongeveer 3.250 medewerkers. De belangrijkste productielocaties bevinden zich in Tilburg, Boxtel en Deventer.

De Bosch Groep is een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologie en diensten. Er werken wereldwijd ongeveer 420.000 medewerkers (situatie op 31 december 2022). Volgens voorlopige cijfers genereerde het bedrijf in 2022 een omzet van 88,4 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor Smart Home, Industry 4.0 en Connected Mobility. Bosch streeft de visie na van duurzame, veilige en inspirerende mobiliteit. Met zijn expertise in sensoren, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud kan het bedrijf haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aanbieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin oplossingen en producten aan te reiken voor een geconnecteerd leven die ofwel artificiële intelligentie (AI) bevatten of met hulp daarvan ontwikkeld of geproduceerd zijn. Bosch verbetert wereldwijd de levenskwaliteit van mensen met innovatieve en inspirerende producten en diensten. Op die manier biedt Bosch "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 440 dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. Met zijn meer dan 400 vestigingen wereldwijd is de Bosch Groep sinds het eerste kwartaal van 2020 CO2-neutraal. De basis voor de toekomstige groei van het bedrijf is zijn innovatiekracht. Bosch stelt ongeveer 85.000 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 128 locaties wereldwijd, waarvan ongeveer 44.000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van de familie Bosch en Robert Bosch GmbH. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties.

Meer informatie is online te vinden op www.bosch-press.nl, bosch.nl, bosch.com, iot.bosch.com, LinkedIn en YouTube: Bosch the Netherlands.

Download persbericht

Ben je nog steeds op zoek naar iets?