Suche

Persbericht #Bosch Groep
Deel persbericht

Boekjaar 2021: Bosch verhoogt omzet en winst – prognoses overtroffen

Klimaatbescherming zorgt voor groei

  • Omzet in 2021 overstijgt het niveau voor de crisis met 78,8 miljard euro / winst stijgt tot 3,2 miljard euro.
  • Bosch-voorzitter Stefan Hartung: "Klimaatbescherming draagt bij aan onze groei. We hebben een sterke positie."
  • Bosch CFO Markus Forschner: "We investeren in toekomstgebieden en blijven op koers, onze brede positionering werpt vruchten af."
  • Bosch HR-directeur Filiz Albrecht: "De transformatie biedt kansen om opnieuw na te denken over werkgelegenheid, in harmonie met maatschappelijke verantwoordelijkheid."
  • Bosch-Mobility-voorzitter Markus Heyn: "We breiden onze positie op de markt voor automobielsoftware uit, met groeipercentages van twee cijfers."

Stuttgart – In het boekjaar 2021 verhoogde de Bosch Groep zijn omzet en winst aanzienlijk. Volgens voorlopige cijfers1 is de totale omzet met 10 procent gestegen tot 78,8 miljard euro. Na correctie voor wisselkoerseffecten is de omzet van het technologie- en dienstenbedrijf met 11 procent toegenomen. Het bedrijfsresultaat vóór financiële resultaten en belastingen (EBIT) steeg met meer dan de helft en bereikte 3,2 miljard euro. De operationele EBIT-marge zal daarom naar verwachting ongeveer 4 procent bedragen, vergeleken met 2,8 procent in het voorgaande jaar. "Onze activiteiten ontwikkelden zich veel beter dan verwacht in 2021", zei dr. Stefan Hartung, voorzitter van de Raad van Bestuur van Robert Bosch GmbH, naar aanleiding van de publicatie van de voorlopige bedrijfscijfers. "We zijn erin geslaagd onze prognoses te overtreffen, ondanks vele uitdagingen zoals kostenlasten door knelpunten bij de bevoorrading of prijsstijgingen voor grondstoffen." Het zakelijke succes werd ook in belangrijke mate bepaald door 'samenhang in tijden van afstand'. "Ik wil onze medewerkers bedanken voor hun inzet en onze klanten, leveranciers en zakenpartners voor hun vertrouwen", aldus Hartung. Samen met het wereldwijde Bosch-team wil hij 'Technologie voor het leven' verder ontwikkelen en zo inspelen op actuele uitdagingen. "Bosch is op veel gebieden een technologische pionier en dat moet het ook in de toekomst blijven." Daartoe blijft het bedrijf grote bedragen investeren in belangrijke toekomstgebieden, waaronder alleen al dit jaar een totaal van ongeveer één miljard euro in micro-elektronica en elektromobiliteit. Tegelijkertijd richt Bosch zich steeds meer op partnerships, zoals de recent aangekondigde samenwerking met Volkswagen op het gebied van geautomatiseerd rijden.

De Bosch-voorzitter verwacht ook dat de inspanningen van veel landen om tot een klimaatneutrale economie te komen een belangrijke impuls zullen geven aan de toekomstige groei: "Klimaatbescherming helpt onze activiteit vooruit, van mobiliteit en industriële automatisering tot bouwtechnologie en huishoudelijke technologie", benadrukt Hartung. "Interconnectiviteit en artificiële intelligentie zorgen voor een hogere energie-efficiëntie." Zo kon Bosch in 2021 de verkoop van geconnecteerd elektrisch gereedschap, geconnecteerde huishoudtoestellen en verwarmingssystemen met de helft verhogen tot meer dan zes miljoen stuks, vergeleken met vier miljoen in het voorgaande jaar.

Bosch zet in op klimaatbescherming – groei door elektrificatie

Bosch zet zich in voor de doelstellingen van de Green Deal van de EU en implementeert nu al in grote mate klimaatbeschermingsdoelstellingen in zijn bedrijfssectoren: Bosch en zijn 400 vestigingen wereldwijd zijn sinds het voorjaar van 2020 klimaatneutraal en werken eraan om de CO2-uitstoot in de hele toeleveringsketen tegen 2030 met 15 procent te verminderen, van aankoop tot productgebruik. Volgens de Bosch-voorzitter komt een steeds groter deel van de omzet nu al van elektrificatie. "We genereren een miljardenomzet uit elektromobiliteit, we groeien ook met dubbele cijfers in warmtepompen voor woningen en elektrische aandrijvingen vinden hun weg naar industriële technologie", zegt Hartung, die het bedrijf in een sterke positie ziet. "Bosch zet klimaatbescherming om in groei." Het bedrijf is een voorbeeld van hoe de transformatie naar een klimaatneutrale economie zowel ecologisch als economisch kan slagen.

Duurzame mobiliteit – groei vanuit automobiel- en industriële technologie

Bosch benut ook verder het groeipotentieel in elektromobiliteit: sinds eind 2021 produceert het bedrijf vermogenshalfgeleiders op basis van siliciumcarbide (SiC), die de actieradius van elektrische voertuigen tot zes procent kunnen vergroten. Volgens marktonderzoekers van Yole zal de volledige SiC-markt alleen al in de komende drie jaar naar verwachting met gemiddeld 30 procent per jaar groeien tot meer dan 2,5 miljard US dollar. De federale Duitse minister van Economie en Klimaatbescherming, dr. Robert Habeck, bracht onlangs een bezoek aan de Duitse Bosch-vestiging in Bamberg en informeerde zich over de industrialisatie van de stationaire brandstofcel (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC). Met zijn SOFC-technologie levert Bosch een bijdrage aan de energietransitie en boort het bedrijf nieuwe markten aan. Bosch investeert tot 2024 meer dan 400 miljoen euro in SOFC-technologie, en het bedrijf zal in dezelfde periode nog eens 600 miljoen euro investeren in mobiele brandstofcellen.

Het bedrijf is ook actief op het gebied van de fabrieksuitrusting voor de productie van batterijen. Een bedrijfsactiviteit met potentieel: volgens Bosch groeit de wereldwijde batterijmarkt jaarlijks met wel 25 procent. Samen met Volkswagen onderzoekt het bedrijf de mogelijkheid om de productieprocessen voor batterijcellen gezamenlijk te industrialiseren. "Ons gemeenschappelijk doel is een Europese leverancier te zijn, als kosten- en technologieleider, in de industrialisatie van batterijtechnologie", aldus Hartung. Experten zien de gezamenlijke plannen als een belangrijke stap op weg naar klimaatneutrale mobiliteit en serieproductie van duurzame batterijen.

Mobiliteit gedomineerd door software – dubbelcijferige groei in een miljardenmarkt

Bosch wil ook groei realiseren in softwareontwikkeling voor voertuigen en hierin zijn positie versterken. Nu al levert de bedrijfssector Mobility Solutions wereldwijd jaarlijks meer dan 200 miljoen regeleenheden met eigen software voor voertuigen. Volgens eigen cijfers zal de markt voor automobielsoftware tegen 2030 naar verwachting een volume van ongeveer 200 miljard euro bereiken. "Bosch zal op deze markt met dubbele cijfers groeien", zei dr. Markus Heyn, de nieuwe voorzitter van de bedrijfssector Mobility Solutions, en lid van de Raad van Bestuur bij Robert Bosch GmbH. "Daarbij zullen we aanzienlijk kunnen profiteren van de ontwikkeling van de auto tot internetknooppunt."

Bosch heeft de strategische koers hiervoor al uitgezet, vertelt Heyn. Halverwege het jaar 2021 bundelde Bosch zijn aanbod aan toepassingsonafhankelijke voertuigsoftware in haar dochteronderneming ETAS. Het doel is om basissoftware voor voertuigen, middleware, clouddiensten en ontwikkelingstools aan te bieden die universeel gebruikt kunnen worden. In de nieuwe divisie Cross-Domain Computing Solutions wordt toepassingsspecifieke voertuigsoftware met speciale hardware gemaakt, bijvoorbeeld voor bestuurdersassistentie en geautomatiseerd rijden. Hiervoor is Bosch eind januari 2022 een uitgebreide samenwerking aangegaan met de softwaredochter van Volkswagen, Cariad. "Ons doel is om gedeeltelijk- en sterk geautomatiseerd rijden voor iedereen sneller realiteit te maken", legt Heyn uit. "We willen normen stellen voor de markt die ook andere autofabrikanten ten goede komen."

Veranderingen op de industriële werkplek – een miljard euro voor bijscholing

De weg naar een klimaatneutrale economie is een opdracht voor de toekomst die Bosch ook als werkgever wil helpen vormgeven. "Bosch ziet de transformatie in veel industrieën als een kans om opnieuw na te denken over werkgelegenheid", aldus Filiz Albrecht, HR-directeur bij Robert Bosch GmbH. Om mensen van de ene baan naar de andere te begeleiden, wordt het als werkgever steeds belangrijker om 'perspectieven op een nieuwe baan ook buiten het eigen bedrijf zichtbaar te maken'. In Duitsland draagt Bosch daarom met zijn ruime ervaring bij aan de sectoroverschrijdende 'Allianz der Chancen'. "Wij zetten ons in om veranderingen op een maatschappelijk verantwoorde manier vorm te geven", benadrukte Albrecht. Daartoe streeft het bedrijf ook naar nieuwe benaderingen voor de plaatsing en kwalificatie van medewerkers. Bosch investeert ook consequent in de bijscholing van zijn mensen: meer dan een miljard euro in de afgelopen vijf jaar.

Daarnaast stimuleert het bedrijf de transformatie van de werkwereld met hybride samenwerkingsmodellen. "Met ons initiatief 'Smart Work' ontwikkelen we consequent het samenspel tussen mobiel werken en werken op locatie. De teams bepalen samen met hun leidinggevenden de flexibele organisatie van werkuren en locatie", licht Albrecht toe. Zelfsturend werken is vooral belangrijk voor softwareontwikkelaars. Volgens Albrecht is er grote behoefte aan deze specialisten. "Alleen al in de divisie Cross-Domain Computing Solutions hebben we momenteel in Duitsland meer dan 1.000 vacatures voor software-experts."

Bedrijfsontwikkeling in 2021 – alle bedrijfssectoren verhoogden omzet

De Bosch Groep verhoogde niet alleen zijn totale omzet in vergelijking met het voorgaande jaar, maar overtrof ook het niveau van vóór de crisis in 2019. "De brede positionering van het bedrijf in verschillende sectoren en regio's heeft opnieuw vruchten afgeworpen", aldus dr. Markus Forschner, directeur en chief financial officer bij Robert Bosch GmbH. "Alle bedrijfssectoren hebben hun inkomsten verhoogd, ondanks de knelpunten in de wereldwijde bevoorrading." De grootste en meeste winstgevende bedrijfssector Mobility Solutions groeide aanzienlijk, ook al heeft het economisch klimaat in het vierde kwartaal de activiteiten vertraagd. De omzet steeg met 7,5 procent tot 45,4 miljard euro, ondanks het tekort aan halfgeleiders, dat vooral de automobielsector zwaar trof. Dit is een toename van 7,9 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. De bedrijfssector Industrial Technology profiteerde vooral van het herstel in de machinebouw en realiseerde een omzet van 6,1 miljard euro. De stijging bedroeg 20 procent in nominale termen en na correctie voor wisselkoerseffecten. Volgens de CFO bereikten de inkomsten weer het niveau van voor de crisis. In de bedrijfssector Consumer Goods was er opnieuw veel vraag naar producten voor huis en tuin. Met 21 miljard euro lag de omzet duidelijk boven het niveau van voor de crisis. De stijging van 13 procent is een toename van 15 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. In de bedrijfssector Energy and Building Technology steeg de omzet met 11 procent tot 5,9 miljard euro; na correctie voor wisselkoerseffecten komt dit neer op een groei van 12 procent. Forschner licht toe: "Het bedrijf profiteerde van de grote vraag naar klimaatvriendelijke verwarmingstechnologie, zodat de bedrijfssector zelfs het niveau van voor de crisis overtrof."

Bedrijfsontwikkeling 2021 – omzetgroei in alle regio's

"Ook regionaal gezien noteerde Bosch een consistente omzetgroei", aldus de CFO. In Europa steeg de omzet met 9,3 procent tot 41,5 miljard euro. Na correctie voor wisselkoerseffecten is dit een stijging met 10 procent. In Noord-Amerika bedroeg de omzet 11,5 miljard euro. De stijging van 6,5 procent bedraagt 10 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. In Zuid-Amerika steeg de omzet met 32 procent tot 1,4 miljard euro, na correctie voor wisselkoerseffecten met 41 procent. "Dit is een zeer positieve ontwikkeling, vooral omdat de regio in het voorgaande jaar bijzonder hard getroffen werd door de coronapandemie," legt Forschner uit. In Azië-Pacific steeg de omzet met 12 procent tot 24,4 miljard euro, of 11 procent na correctie voor wisselkoerseffecten.

Ontwikkeling medewerkers 2021 – lichte stijging wereldwijd

Op 31 december 2021 had het technologie- en dienstenbedrijf wereldwijd ongeveer 401.300 mensen in dienst. De toename met ongeveer 6.700 medewerkers vond met name plaats in Azië-Pacific en Europa. Het aantal medewerkers in Duitsland bleef stabiel op ongeveer 131.400. In Onderzoek en Ontwikkeling steeg het aantal medewerkers met bijna 4 procent tot 76.300. Het aantal softwareontwikkelaars wereldwijd bedroeg meer dan 38.000, een stijging van ongeveer 4.000 ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vooruitzichten 2022 – onzekerheden wegen op de wereldeconomie

Bosch verwacht dat de wereldeconomie in 2022 met 4 tot 4,5 procent zal groeien, tegen ongeveer 5,5 procent in 2021. Ondanks de indrukwekkende vooruitgang op het gebied van vaccinatie in veel landen, verwacht het bedrijf dat COVID-19 ook in 2022 een grote invloed zal blijven uitoefenen op het sociale en economische leven. Daarnaast zullen aanhoudende knelpunten in de bevoorrading en stijgende prijzen voor grondstoffen, primaire producten en transport een grote impact hebben op de wereldeconomie en de activiteiten van veel sectoren beïnvloeden, met name de automobielindustrie. Ook de sterke stijging van de inflatie in vele sectoren en regio's vertroebelt de vooruitzichten. Voor zover er zich geen verdere storingen op de markt voordoen, verwacht de Bosch Groep voor 2022 een omzetstijging, alsook een operationele EBIT-marge die tenminste op het niveau van vorig jaar zal liggen. Ondanks de uitdagende omstandigheden heeft Forschner vertrouwen: "Bosch heeft een sterke financiële basis om te investeren in belangrijke toekomstgebieden en om zijn koers voort te zetten." Het doel blijft om sneller te groeien dan de markt in de sectoren en regio's die belangrijk zijn voor Bosch.

Over Bosch

Bosch is sedert 1903 aanwezig in Nederland. De Bosch Groep telt ongeveer 3.250 medewerkers. De belangrijkste productielocaties bevinden zich in Tilburg, Boxtel en Deventer.

De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er werken wereldwijd ongeveer 402.600 medewerkers (situatie op 31 december 2021). Het bedrijf genereerde in 2021 een omzet van 78,7 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor Smart Home, Industry 4.0 en Connected Mobility. Bosch streeft de visie na van duurzame, veilige en inspirerende mobiliteit. Met zijn expertise in sensoren, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud kan het bedrijf haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aanbieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin oplossingen en producten aan te reiken voor een geconnecteerd leven die ofwel artificiële intelligentie (AI) bevatten of met hulp daarvan ontwikkeld of geproduceerd zijn. Bosch verbetert wereldwijd de levenskwaliteit van mensen met innovatieve en inspirerende producten en diensten. Op die manier biedt Bosch "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 440 dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. Met zijn meer dan 400 vestigingen wereldwijd is de Bosch Groep sinds het eerste kwartaal van 2020 CO2-neutraal. De basis voor de toekomstige groei van het bedrijf is zijn innovatiekracht. Bosch stelt ongeveer 76.100 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 128 locaties wereldwijd, waarvan meer dan 38.000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van de familie Bosch en Robert Bosch GmbH. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties.

Meer informatie is online te vinden op www.bosch-press.nl, bosch.nl, bosch.com, iot.bosch.com, LinkedIn en YouTube: Bosch the Netherlands.

Download persbericht

Ben je nog steeds op zoek naar iets?