Suche

Persbericht #Bosch Groep

Bosch blijft op koers tijdens de coronacrisis en behaalt positieve resultaten

CO2-neutraliteit is een feit - ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten in 2020 beter dan verwacht

  • Omzet: 71,6 miljard euro / winst: 1,9 miljard euro
  • Denner, CEO van Bosch: “Duurzaamheid en AIoT zijn essentieel voor de toekomst van ons bedrijf.”
  • Asenkerschbaumer, CFO van Bosch: “Door consequent te werken aan de kosten en het concurrentievermogen verzekeren we een financiële basis voor de groei in veelbelovende, toekomstgerichte sectoren.”
  • Duurzame mobiliteit: alleen al voor de elektrificatie van de aandrijflijn 7,5 miljard euro aan bestellingen in 2020.
  • Groeimarkt AIoT: al 10 miljoen geconnecteerde elektrische gereedschappen, huishoudelijke apparaten en verwarmingssystemen verkocht / meer dan 90 procent van alle elektronische producten van Bosch zijn momenteel al geconnecteerd
  • Alle vestigingen van Bosch zijn sinds het voorjaar van 2020 CO2-neutraal, momenteel loopt er een onafhankelijke audit

Stuttgart – Ondanks de coronacrisis en de dalende automobielproductie behaalde de Bosch Groep in het boekjaar 2020 toch positieve resultaten. De activiteiten van het technologie- en dienstenbedrijf ontwikkelden zich daardoor beter dan aanvankelijk werd verwacht. Volgens voorlopige cijfers1 bedroeg het bedrijfsresultaat voor aftrek van rente en belastingen (EBIT) ongeveer 1,9 miljard euro. De EBIT-marge komt daardoor vermoedelijk op ongeveer 2,5 procent. Gecorrigeerd voor de herstructureringskosten zal de EBIT naar verwachting stijgen tot ongeveer 3,3 miljard euro of ongeveer 4,5 procent van de omzet. De totale omzet bedroeg 71,6 miljard euro en was daarmee, na correctie voor wisselkoerseffecten, 4,4 procent lager dan de omzet van het jaar ervoor. “Ondanks de gevolgen van de pandemie hebben we duidelijke positieve resultaten behaald. Dat hebben we in de eerste plaats te danken aan het uitzonderlijke engagement van onze medewerkers”, vertelt dr. Volkmar Denner, voorzitter van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH, bij de presentatie van de voorlopige bedrijfsresultaten. Bovendien is de brede positionering per regio en per bedrijfssector opnieuw effectief gebleken. “Met investeringen in belangrijke toekomstgerichte sectoren zoals duurzame mobiliteit, het Intenet of Things en artificiële intelligentie verstevigen we onze leiderspositie op het vlak van innovatie.” Bosch verwacht in het bijzonder dat de combinatie van artificiële intelligentie (AI) en het Internet of Things (IoT) of kortweg AIoT heel wat groeimogelijkheden zal creëren in miljardenmarkten. “We willen een toonaangevend AIoT-bedrijf worden”, aldus Denner. “Met een brede domeinkennis enerzijds en een diepgaande expertise op het vlak van elektronica en software anderzijds, hebben we meer te bieden dan de meeste concurrenten.”

Een consequente aanpak – financiële armslag dankzij hoge cashflow

In de tweede helft van het boekjaar 2020 herstelde de omzet van Bosch zich aanzienlijk nadat deze in het voorjaar sterk gedaald was als gevolg van de shutdown van bedrijven in vele landen en industrieën. “We zijn over het algemeen erg tevreden met de bedrijfsontwikkelingen in het crisisjaar 2020”, vertelt prof. dr. Stefan Asenkerschbaumer, CFO en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur. “We hebben snel geschakeld om onze kosten en investeringen aan te passen aan de dalende omzet – zonder daarbij belangrijke thema’s voor de toekomst uit het oog te verliezen.” Daardoor realiseerde Bosch met ongeveer 5 miljard euro de tot nu toe hoogste vrije cashflow in de geschiedenis van het bedrijf. Dat gaf het bedrijf financiële armslag tijdens de crisis. De investeringsratio bedroeg ongeveer vijf procent. Zo kon Bosch ongeveer een miljard euro aan financiële middelen sparen tegenover het jaar ervoor.

Een duurzame groei – met klimaatneutraliteit en elektromobiliteit

Ook in tijden van crisis is de strategie van Bosch gericht op belangrijke en veelbelovende sectoren voor de toekomst, met daarbij een nadruk op duurzaam ondernemen. Ondanks de pandemie bereikte Bosch een belangrijke mijlpaal door alle 400 vestigingen wereldwijd in het voorjaar van 2020 klimaatneutraal te maken. “We hebben ons woord gehouden. Bosch is volgens interne berekeningen het eerste wereldwijde industriële bedrijf dat al sinds het voorjaar van 2020 klimaatneutraal is – vroeger, beter en kostenefficiënter dan gepland”, aldus Denner, CEO van Bosch. Momenteel loopt er een onafhankelijke audit. Tegelijkertijd bevestigt hij de volgende doelstelling: tegen 2030 wil Bosch de CO2-uitstoot in de hele toeleveringsketen met 15 procent verminderen.

Via de divisie Bosch Climate Solutions deelt Bosch zijn ervaring op het gebied van klimaatneutraliteit met andere bedrijven – Freudenberg, Hansgrohe of Köhler Papier zijn slechts enkele voorbeelden van klanten. “Met ons nieuwe adviesbureau effenen we niet alleen de weg voor een klimaatneutrale economie, maar ontsluiten we ook nieuwe groeisectoren”, licht Denner toe. Daarom richt Bosch zich onder andere op nieuwe en geavanceerde technologische oplossingen voor de toekomst van het autorijden. Zo heeft het bedrijf op weg naar een duurzame mobiliteit al vijf miljard euro geïnvesteerd in elektrische aandrijflijnen. Dit jaar alleen al heeft Bosch 700 miljoen euro uitgetrokken voor de ontwikkeling van geëlektrificeerde mobiliteitsoplossingen, waaronder brandstofcellen. Dat is bijna 40 procent meer dan vorig jaar. “Op termijn zal elektromobiliteit voor Bosch een kernactiviteit worden. Het is ons doel om op het vlak van elektromobiliteit marktleider te worden met voertuigen die aangedreven worden door batterijen en brandstofcellen”, vertelt Denner. “Momenteel zijn we al breder gepositioneerd in elektrisch rijden en elektromobiliteit dan welk ander bedrijf ook – van e-bikes tot vrachtwagens.” De hoge investeringen werpen voor Bosch dus al vruchten af: de activiteiten op het vlak van de elektrificatie van de aandrijflijn groeien momenteel dubbel zo snel als de markt. Sinds 2018 heeft het bedrijf 90 projecten voor de elektrificatie van de aandrijflijn binnengehaald, waarvan 30 alleen al het voorbije jaar.

Structurele veranderingen – de sector heeft behoefte aan een geleidelijke overgang

Met het oog op de structurele veranderingen en de komende Euro7-regelgeving meent de CEO van Bosch dat de automobielsector zich in een uitdagende overgangsfase bevindt. “Elektromobiliteit wordt binnenkort realiteit, maar de noodzakelijke investeringen moeten gefinancierd worden met middelen uit de huidige business voor aandrijflijnen”, benadrukt Denner. Om zoveel mogelijk medewerkers aan die verandering te laten bijdragen, heeft Bosch net als andere bedrijven een zo soepel mogelijke overgang nodig. “Net zoals elektrische auto’s met hernieuwbare energie CO2-neutraal kunnen rijden, kunnen ook diesel- en benzinemotoren dat met synthetische brandstoffen. Met het oog op de komende Euro7-regelgeving mogen we deze kans om het klimaat te beschermen niet laten voorbijgaan.” Nu al hebben moderne diesel- en benzinemotoren bijna geen schadelijke invloed meer op de luchtkwaliteit in steden. Het is ook mogelijk om bestaande voertuigen te laten rijden op hernieuwbare brandstoffen, wat in belangrijke mate bijdraagt aan de bescherming van het klimaat. “Wat in economisch en maatschappelijk opzicht juist is, hoeft daarom niet slecht te zijn voor het milieu”, meent Denner. “We moeten het evenwicht bewaren tussen economische, ecologische en maatschappelijke aspecten.” Het doel is de automobielindustrie om te schakelen naar een mobiliteit zonder negatieve gevolgen voor het klimaat en het milieu, en tegelijkertijd de werkgelegenheid veilig te stellen.

Groeikansen AIoT – geconnecteerde producten worden intelligent

Door artificiële intelligentie en het Internet of Things te combineren wil Bosch in de toekomst een miljardenmarkt aanboren. Met innovatieve AIoT-oplossingen wil het bedrijf een meerwaarde creëren voor klanten - door lagere energiekosten, meer comfort en veiligheid. Dankzij connectiviteit ontstaat er kennis over het gebruik van Bosch-producten. Die kennis moet in de toekomst zorgen voor een geoptimaliseerd gebruik, bijvoorbeeld door software-updates, of nieuwe functies en diensten mogelijk te maken. Bosch heeft er in de voorbije jaren voor gezorgd dat aan de technische vereisten voldaan is: een IoT-suite verbindt apparaten, sensoren en gateways terwijl een cloudinfrastructuur de gegevens verwerkt. Met behulp van een AI-platform kunnen toepassingen voor artificiële intelligentie snel geïmplementeerd worden.

“Als volgende stap willen we die technische expertise benutten om er een succesvolle bedrijfsactiviteit van te maken”, zo kijkt Denner alvast vooruit. Bosch heeft al ongeveer tien miljoen connecteerbare elektrische gereedschappen, huishoudelijke apparaten en verwarmingssystemen verkocht, en het aantal actieve gebruikers neemt toe. Om de bestaande expertise op het vlak van artificiële intelligentie uit te breiden, richtte het bedrijf begin 2017 het Bosch Center for Artificial Intelligence (BCAI) op en heeft het zich daarmee goed gepositioneerd. Voor het derde jaar op rij werpen de investeringen in het BCAI hun vruchten af – de positieve winstbijdrage bedraagt intussen ongeveer 300 miljoen euro. In het BCAI werken momenteel ongeveer 270 AI-specialisten aan meer dan 180 projecten rond mobiliteit, industrie, slimme woningen en landbouw.

Ook de nieuwe divisie Cross-Domain Computing Solutions met ongeveer 17.000 medewerkers zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Bosch tot een AIoT-bedrijf. “De divisie bundelt de hard- en softwareontwikkeling voor een nieuwe elektronica-architectuur in voertuigen”, benadrukt Denner. “Op die manier krijgen we toegang tot een toekomstmarkt die gebaseerd is op de steeds meer in auto’s aanwezige intelligente functies.” Voor zijn boordcomputers haalde Bosch alleen al in de tweede helft van 2020 voor ongeveer 2,5 miljard euro aan bestellingen binnen. Verwacht wordt dat dit jaar nog meer grote orders zullen volgen.

Bosch houdt zich in alle bedrijfssectoren bezig met de ontwikkeling van nieuwe AIoT-toepassingen: het videogebaseerde branddetectiesysteem Aviotec maakt van artificiële intelligentie gebruik om rook en vlammen te detecteren bij louter infrarood licht. Een applicatieplatform voor de inspectie van werkstukken laat met behulp van AI zeer kleine krassen in het oppervlak zien. Een nieuwe zelflerende sensor met ‘Edge AI’ voor fitnesstrackers minimaliseert de latentie en het stroomverbruik – de intelligentie zit in de sensor zelf.

Resultaten voor 2020 per bedrijfssector

De coronapandemie had een negatief effect op de omzet in alle Bosch-divisies. Alleen in de divisie van de consumptiegoederen steeg de omzet. De bedrijfssector Mobility Solutions, die als gevolg van shutdowns in de auto- industrie bijzonder hard getroffen werd, realiseerde een omzet van 42,3 miljard euro. Met een daling van 9,5 procent ontwikkelden de bedrijfsactiviteiten zich toch beter dan de markt, aangezien de automobielproductie afnam met 15 procent. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten bedroeg de daling 8,1 procent. De omzet in de bedrijfssector Consumer Goods steeg met 5,2 procent tot 18,6 miljard euro, of zelfs met 8,2 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. De bedrijfssector van de huishoudelijke apparaten en het elektrische gereedschap profiteerde van de trend onder consumenten om meer producten voor hun woning aan te kopen. De bedrijfssector Industrial Technology kon ondanks de toegenomen inkomende bestellingen sinds de herfst niet ontsnappen aan de aanhoudende marktproblemen. De omzet van 5,1 miljard euro was in totaal 16,0 procent lager die van het voorgaande jaar. Na correctie voor wisselkoerseffecten is dat 15,0 procent. De bedrijfssector Energy and Building Technology behaalde een omzet van 5,4 miljard euro. Terwijl de activiteiten op het gebied van thermotechnologie zich dankzij subsidieprogramma’s gunstig ontwikkelden, hadden de vele geannuleerde evenementen een negatieve invloed op de activiteiten van public ad- en conferentie –en public-address technologie. De omzetdaling van 3,4 procent komt overeen met een daling van 2,0 procent na correctie van wisselkoerseffecten.

Resultaten voor 2020 per regio

De omzetdaling van het voorjaar was voor Bosch in alle regio’s voelbaar: in Europa lag de omzet met 38,0 miljard euro 5,7 procent onder die van het voorgaande jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten is dat een daling van 4,6 procent. In Noord-Amerika daalde de omzet met 14,0 procent tot 10,8 miljard euro, of minus 12,00 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. In Zuid- Amerika bereikte de omzet 1,1 miljard euro. De daling met 21,0 procent bedraagt na correctie voor wisselkoerseffecten slechts 2,5 procent. In Azië- Pacific bedroeg de omzet 21,7 miljard euro, wat met minus 1,4 procent slechts iets onder de winst van het voorgaande jaar ligt. Na correctie voor wisselkoerseffecten is er zelfs een plus van 0,5 procent. Dat is onder andere te danken aan het prille marktherstel en de positieve ontwikkelingen in China. Voor het eerst in de geschiedenis van Bosch overtrof de omzet in China die in Duitsland.

Evolutie van het aantal medewerkers in 2020: vrijwel stabiel

De Bosch Groep telde op 31 december 2020 wereldwijd ongeveer 394.500 medewerkers. Bosch kon ondanks de crisis de werkgelegenheid grotendeels stabiel houden. De veranderingen deden zich vooral voor in Duitsland en China.

Vooruitzichten 2021: sterker uit de crisis komen

Bosch verwacht een langzaam herstel van de wereldeconomie voor 2021, met een groei van iets minder dan 4 procent – na een daling van 4,5 procent in het voorgaande jaar. “De crisis is nog niet voorbij”, aldus Asenkerschbaumer. De groei zal niet alleen afgezwakt worden door de aanhoudend hoge infectiecijfers en de daarmee verbonden maatschappelijke en economische beperkingen. Ook politieke ontwikkelingen, zoals de Brexit en de ongewijzigde strategische concurrentiesituatie met mogelijke handelsbeperkingen tussen de VS en China, kunnen de ontwikkeling beïnvloeden. “Ondanks alle uitdagingen blijft het ons doel om sneller te groeien dan de markt in de sectoren en regio’s die voor ons belangrijk zijn.” Hoe de pandemie zich ook verder ontwikkelt, Bosch is van plan de aanpassingsmaatregelen die nodig zijn als gevolg van structurele veranderingen door te voeren, en deze maatregelen zo sociaal aanvaardbaar mogelijk te maken. “Door consequent te werken aan de kosten en het concurrentievermogen, verzekeren we een sterke financiële basis voor de groei in veelbelovende, toekomstgerichte sectoren.”

Over Bosch

Bosch is sedert 1903 aanwezig in Nederland. De Bosch Groep telt ongeveer 3.250 medewerkers. De belangrijkste productielocaties bevinden zich in Tilburg, Boxtel en Deventer.

De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er werken wereldwijd ongeveer 395.000 medewerkers (situatie op 31 december 2020). Het bedrijf genereerde in 2020 een omzet van 71,5 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor Smart Home, Connected Mobility en Industry 4.0. Bosch streeft de visie na van duurzame, veilige en inspirerende mobiliteit. Met zijn expertise in sensoren, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud kan het bedrijf haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aanbieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin oplossingen en producten aan te reiken voor een geconnecteerd leven die ofwel artificiële intelligentie (AI) bevatten of met hulp daarvan ontwikkeld of geproduceerd zijn. Bosch verbetert wereldwijd de levenskwaliteit van mensen met innovatieve en inspirerende producten en diensten. Op die manier biedt Bosch "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 440 dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. Met zijn meer dan 400 vestigingen wereldwijd is de Bosch Groep sinds het eerste kwartaal van 2020 CO2-neutraal. De basis voor de toekomstige groei van de onderneming is haar innovatiekracht. Bosch stelt ongeveer 73,000 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 129 locaties wereldwijd, inclusief ongeveer 34,000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van de familie Bosch en Robert Bosch GmbH. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties.

Meer informatie is online te vinden op www.bosch-press.nl, www.bosch.nl, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, http://www.twitter.com/BoschNederland, www.linkedin.com/company/bosch-the-netherlands/ en YouTube: Bosch the Netherlands.

Download persbericht

Ben je nog steeds op zoek naar iets?