Suche

Bosch in Nederland op weg naar klimaatneutraliteit tegen eind 2020

Peter De Troch >

Ambitieuze klimaatdoelstellingen Bosch

  • Alle locaties in Nederland CO2-neutraal tegen einde van dit jaar
  • Investeringen in hernieuwbare energie en het energie-efficiënter maken van gebouwen en productie
  • Nieuwe activiteit: CO2-consultancy voor een klimaatneutrale economie
klimaatneutraliteit 2020 bosch nederland

Nieuwegein – Ondanks de uitdagingen als gevolg van de covid-19-pandemie, handhaaft Bosch zijn strategische koers op lange termijn met het systematisch streven naar ambitieuze klimaatdoelstellingen. Iets meer dan een jaar geleden kondigde Bosch aan het eerste industriële bedrijf te willen zijn dat tegen eind 2020 op alle 400 locaties in de wereld klimaatneutraal is.

"Bosch wil dit doel bereiken, ook in Nederland" zegt Patrick Incoletti, directeur Bosch Benelux. Om de CO2-neutraliteit te realiseren, investeert Bosch in energie-efficiëntie, het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in zijn energievoorziening, het inkopen van meer groene stroom en het compenseren van de onvermijdelijke CO2uitstoot.

“Ook in Nederland werd de voorbije maanden volop geïnvesteerd in het klimaatneutraal maken van alle Bosch-locaties. Bosch richt zich in de Benelux met name op duurzame energie en het energie-efficiënt maken van gebouwen en productielijnen. Bosch in Nederland heeft grootschalige energiereductieprojecten gerealiseerd en er liggen er nog heel wat op de plank,” aldus Incoletti. Volledige CO2-neutraliteit wordt bereikt via energievoorziening met ‘new clean power’ en compensatiemaatregelen voor alle Boschlocaties.

Bosch Transmission Technology B.V in Tilburg investeerde afgelopen jaar in het energiezuinig maken van het productieproces. Op het dak van het bedrijf werden maar liefst 750 zonnepanelen geplaatst en een warmtepomp geïnstalleerd. Door de ingebruikname van een duurzame snaarwasmachine en het gebruik van een ecologisch neutraal wasmiddel is ook de productie van de duwband een stuk energie-efficiënter geworden.

In verschillende Bosch-locaties werden ondertussen technische aanpassingen gedaan aan gebouwen. Zo investeerde Bosch Rexroth B.V. in Boxtel in innovatieve oplossingen voor ventilatie, verwarming, koeling en verlichting. De investeringen in Tilburg en Boxtel leveren een bewezen energiebesparing van 4,1 GWh per jaar op. Door voortdurende inspanningen heeft Robert Bosch B.V. ook het hoogste niveau (niveau 5) op de CO2-Prestatieladder bereikt. Dit is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland en helpt bedrijven en overheden bij het reduceren van CO2 en kosten, binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de waardeketen. De CO2-Prestatieladder wordt gebruikt als CO2-managementsysteemen en als aanbestedingsinstrument.

Klimaatneutrale economie: oprichting van een nieuw adviesbureau

Als het gaat om klimaatmaatregelen, wendt Bosch twee nieuwe benaderingen aan om ervoor te zorgen dat de eigen inspanningen ook hun effect hebben op de economie. Een eerste doel is om de activiteiten in de waardeketen zo klimaatneutraal mogelijk te maken, van "aangekochte goederen" tot "het gebruik van verkochte producten" (scope 3). Daarnaast heeft Bosch aan een nieuw adviesbureau; Bosch Climate Solutions. Hierin wordt de kennis van bijna 1.000 Bosch-experts wereldwijd én de ervaring van meer dan 1.000 eigen energie-efficiëntieprojecten gebundeld. "We willen onze ervaring ter beschikking stellen van andere bedrijven, om hen te helpen bij het bereiken van CO2neutraliteit," licht Incoletti toe.

Over Bosch

De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er werken wereldwijd ongeveer 400.000 medewerkers (situatie op 31 december 2019). Het bedrijf realiseerde in 2019 een omzet van 77,7 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor Smart Home, Connected Mobility en Industry 4.0. Ze gebruikt haar knowhow op het vlak van sensortechnologie, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud om aan haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aan te bieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin innovaties aan te reiken voor een geconnecteerd leven. Bosch verbetert de levenskwaliteit wereldwijd met producten en diensten die innovatief zijn en enthousiasmeren. Op die manier biedt de onderneming wereldwijd "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 440 dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De basis voor de toekomstige groei van de onderneming is haar innovatiekracht. Bosch stelt ongeveer 72,600 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 126 locaties wereldwijd, inclusief ongeveer 30,000 softwareontwikkelaars.

De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er werken wereldwijd ongeveer 403.000 medewerkers (situatie op 31 december 2019). Volgens voorlopige cijfers realiseerde het bedrijf in 2019 een omzet van 77,9 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor Smart Home, Smart City, Connected Mobility en Industry 4.0. Ze gebruikt haar knowhow op het vlak van sensortechnologie, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud om aan haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aan te bieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin innovaties aan te reiken voor een geconnecteerd leven. Bosch verbetert de levenskwaliteit wereldwijd met producten en diensten die innovatief zijn en enthousiasmeren. Op die manier biedt de onderneming wereldwijd "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 440 dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De basis voor de toekomstige groei van de onderneming is haar innovatiekracht. Verdeeld over 125 vestigingen over de hele wereld stelt Bosch ongeveer 72,000 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De bijzondere aandeelhoudersstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 92 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH, een instelling van algemeen nut. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties. De overige aandelen zijn in handen van de familie Bosch en Robert Bosch GmbH.

Meer informatie is te vinden online op www.bosch-press.nl, www.bosch.nl, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, http://www.twitter.com/BoschNederland, www.linkedin.com/company/bosch-the-netherlands/ en YouTube: Bosch the Netherlands

Ben je nog steeds op zoek naar iets?