Suche

Bosch: brede positionering zorgt voor een hoge omzet – ongunstig economisch klimaat heeft impact op het resultaat

Peter De Troch >

Boekjaar 2019

  • Omzet: 77,9 miljard euro
  • Bedrijfsresultaat: ongeveer 3 miljard euro
  • Aanzienlijke investeringen: jaarlijks één miljard euro voor de mobiliteit van de toekomst
  • Bosch CEO Denner: “Als innovatieleider helpen we de transformatie naar duurzame mobiliteit vormgeven en grijpen we de kansen die hieruit voortvloeien”.
  • Bosch CFO Asenkerschbaumer: “We werken aan onze winstgevendheid en passen onze productiecapaciteit aan.”
  • Artificiële intelligentie: trainingsprogramma voor 20.000 medewerkers

Stuttgart, Duitsland – Ondanks de economische zwakte in de automobielindustrie slaagde de Bosch Groep erin om in 2019 dezelfde hoge omzet als het jaar ervoor te behouden. Volgens de voorlopige cijfers realiseerde de leverancier van technologie en diensten in 2019 een omzet van 77,9 miljard euro. Daarmee blijft de omzet op hetzelfde niveau als het jaar ervoor. Na correctie voor wisselkoerseffecten daalt de omzet echter met 1,1 procent. “Het zwakke economische klimaat en de sterke daling van de automobielproductie hebben ook bij Bosch sporen nagelaten,” zegt Dr. Volkmar Denner, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Robert Bosch GmbH bij de voorstelling van de voorlopige financiële resultaten. “De brede positionering van het bedrijf heeft met het oog op deze uitdagingen een stabiliserend effect, en laat ons toe de bestaande activiteiten uit te breiden en nieuwe te ontwikkelen. Ondanks de moeilijke economische omstandigheden blijven we investeren in belangrijke groeisectoren.” Alleen al dit jaar wil Bosch meer dan één miljard euro besteden aan de elektrische, geautomatiseerde en geconnecteerde mobiliteit van de toekomst. “Als innovatieleider helpen we de transformatie naar duurzame mobiliteit vormgeven en grijpen we de kansen die hieruit voortvloeien”, aldus Denner.

Voor het boekjaar 2019 bedraagt het bedrijfsresultaat voor aftrek van rente en belasting (EBIT) ongeveer 3 miljard euro. Daarmee komt de EBIT-marge vermoedelijk net onder de 4 procent. Dit resultaat werd beïnvloed door de daling in de automobielproductie, met name in belangrijke markten zoals China en India, de verdere daling van de vraag naar dieselmotoren voor personenauto’s, hoge herstructureringskosten in de mobiliteitsdivisie en stijgende investeringen in projecten van toekomstig belang. “Het huidige jaar blijft een uitdaging voor veel bedrijven, met name in de automobielindustrie en in de machinebouw – en dus ook voor Bosch”, aldus Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, CFO en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Bosch. “Toch willen we in 2020 in de voor ons belangrijke sectoren en regio’s opnieuw sterker groeien dan de markt”, zegt Asenkerschbaumer. Daarnaast zal Bosch consequent moeten blijven werken aan zijn winstgevendheid en de productiecapaciteit aanpassen.

Mobiliteit van de toekomst: de uitdagingen van verandering

Bosch heeft een duidelijk beeld van de toekomst van de mobiliteit en van de manier waarop de transformatie naar duurzame mobiliteit kan slagen. “De mobiliteit van de toekomst zal niet enkel elektrisch en geautomatiseerd zijn, maar ook geconnecteerd en gepersonaliseerd”, aldus Denner. Hij voegt eraan toe dat Bosch door zijn brede portfolio als geen ander bedrijf zo goed voorbereid is op de verschillende scenario’s en ontwikkelingen. De weg naar de mobiliteit van de toekomst stelt de automobielindustrie volgens Denner voor belangrijke uitdagingen. Ten eerste verhinderen emotionele debatten over auto’s een op feiten gebaseerde en gedifferentieerde kijk op het wegverkeer. Ten tweede heeft de industrie meer tijd nodig om de transformatie in goede banen te leiden. Denner benadrukte: “Vooral op het gebied van werkgelegenheid kan dergelijke fundamentele transformatie naar elektromobiliteit niet van vandaag op morgen slagen.” Ten derde versterkt de economische situatie de structurele behoefte aan verandering in de sector. Bosch verwacht dat de wereldwijde automobielproductie in 2020 voor het derde jaar op rij zal krimpen. Het bedrijf verwacht dit jaar een verdere daling van 2,6 procent tot ongeveer 89 miljoen voertuigen wereldwijd – bijna 10 miljoen stuks minder in vergelijking met 2017. Bosch verwacht dat dit niveau de komende jaren constant zal blijven en ziet vóór 2025 geen toename in de wereldwijde autoproductie.

Het bedrijf wil zijn kostenstructuur en tewerkstelling op een maatschappelijk aanvaardbare manier aanpassen aan de drastische veranderingen en de overcapaciteit in de sector. Denner: “We hebben hierover al afspraken gemaakt in samenspraak met onze sociale partners op grote locaties zoals Bamberg, Schwieberdingen en Stuttgart-Feuerbach.” Het doel is een gedifferentieerde aanpak te hanteren die de individuele groeimogelijkheden van de locaties beoogt en tegelijkertijd zoveel mogelijk medewerkers met hun vaardigheden in het bedrijf behoudt.

Mobiliteit van de toekomst: zakelijke kansen voor Bosch

“De transformatie naar duurzame mobiliteit betekent niet het einde van mobiliteit – en al zeker niet het einde van de auto”, zegt Denner. Bosch neemt als toonaangevende leverancier van mobiliteitsoplossingen een sterke positie in. Denner: “De fundamentele omwenteling in de automobielindustrie biedt grote kansen voor Bosch.” Dit omvat een groeiende vraag naar mobiliteit in de toekomst. Volgens het International Transport Forum (ITF) zal het wereldwijde passagiersvervoer tegen 2030 met bijna 50 procent toenemen tegenover 2015. “De auto zal in de nabije toekomst het belangrijkste transportmiddel blijven – met het beste potentieel om een nóg veiliger, comfortabeler en milieuvriendelijker transport te worden”, aldus de CEO van Bosch. Nieuwe technologieën zoals het Internet of Things (IoT), Artificiële Intelligentie (AI) en de brandstofcel zullen de transformatie naar duurzame mobiliteit verder bevorderen. Als innovatieleider geniet Bosch van zijn vroege instap in deze ontwikkelingen. Bovendien hebben nieuwe autofabrikanten in de markt voor elektromobiliteit steeds vaker nood aan totaaloplossingen in plaats van componenten. Denner: “Voor ons als full-serviceprovider betekent meer systeembusiness een potentiële omzet die tot in de miljarden loopt.” Daarnaast zal Bosch in de toekomst ook voordeel halen uit de trend naar meer elektronica en software. Volgens Bosch zal de markt voor software-intensieve elektronische systemen tussen nu en 2030 jaarlijks met 20 procent groeien. Bosch investeert jaarlijks zo’n 3,7 miljard euro in softwareontwikkeling en heeft momenteel 30.000 software-ingenieurs in dienst.

Bijscholing van medewerkers: AI-opleidingsprogramma voor 20.000 medewerkers

De opleiding van medewerkers is voor de CEO van Bosch een strategische succesfactor in het tegemoetkomen aan de huidige en toekomstige uitdagingen. “Bosch ziet zichzelf als een “learning company” waar leren geïntegreerd is in het dagelijkse werk”, zegt Denner. Naast de reguliere investeringen in opleiding van de medewerkers, lanceert Bosch een nieuw trainingsprogramma rond artificiële intelligentie (AI) voor bijna 20.000 medewerkers. Het programma omvat trainingen op drie verschillende niveaus; voor managers, ingenieurs en AI-ontwikkelaars en bevat ook richtlijnen voor een verantwoord gebruik van AI.

Business development: circa 3 miljard euro voor groeisectoren

Bosch wil zijn bestaande activiteiten uitbreiden en nieuwe activiteiten ontwikkelen. “We willen dit bereiken door aanzienlijke investeringen te doen in technologieën van de toekomst”, zegt Denner. “Tussen 2013 tot 2020 zal Bosch in totaal ongeveer 3 miljard euro uitgegeven hebben aan nieuwe groeisectoren. Dit jaar zal Bosch alleen al in elektromobiliteit, inclusief brandstofcellen, 500 miljoen euro investeren. Daarnaast zal het bedrijf meer dan 600 miljoen investeren in geautomatiseerd rijden en nog eens 100 miljoen euro in geconnecteerde mobiliteitsoplossingen. Bovendien heeft Bosch sinds 2015 600 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding van de activiteiten met betrekking tot het Internet of Things. Daartoe behoren de nieuwe Bosch IoT Campus in Berlijn en de uitbreiding op het gebied van geconnecteerde industrie.

Concurrentievoordelen uitspelen: technologisch leiderschap en openheid

Door de overstap naar nieuwe technologieën verzekert Bosch zich van een belangrijk verkooppotentieel in marken die miljarden waard zijn. Vooraleer veilig geautomatiseerd rijden werkelijkheid kan worden, is naast de camera en radarsensor nog een derde sensor nodig. Daarom vult Bosch zijn sensorportfolio aan en begint het met de productie van de langeafstands-lidarsensor. Denner: “Dit beantwoordt aan het ontbrekende sensorprobleem en maakt de cirkel rond waardoor geautomatiseerd rijden mogelijk is.” Het op laser gebaseerde afstandmeetinstrument detecteert ook niet-metalen obstakels, zoals bijvoorbeeld stenen op de weg, op grote afstand en op een betrouwbare manier. Dit betekent dat rijmanoeuvres zoals remmen of uitwijken tijdig geïnitieerd kunnen worden.

Bosch werkt ook aan de commercialisering van de aandrijflijn met brandstofcellen. Het bedrijf ontwikkelt samen met Powercell de kerncomponent van deze aandrijflijn, de brandstofcelstack, en plant deze in 2022 op de markt te brengen. Daarnaast blijft Bosch ook investeren in zeer efficiënte verbrandingsmotoren. Volgens marktonderzoek van Bosch zullen twee op de drie nieuw geregistreerde voertuigen in 2030 nog steeds op diesel of benzine rijden, met of zonder hybride optie. Denner: “De weg naar emissievrije mobiliteit moet technologieneutraal zijn. Alleen op die manier blijft mobiliteit betaalbaar voor het grote publiek”. Een mogelijke oplossing is een aandrijfmix van zeer efficiënte verbrandingsmotoren en ultramoderne elektromotoren. Daarnaast pleit Denner ook voor het gebruik van hernieuwbare synthetische brandstoffen: “Ook oudere voertuigen die al op de weg zijn, zullen hun steentje moeten bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zogenaamde eFuels, d.w.z. hernieuwbare synthetische brandstoffen kunnen het verbrandingsproces CO2-neutraal maken”. Denner roept de beleidsmakers op om het juiste kader te scheppen voor technologiestimulerende en innovatievriendelijke omgevingen. Dit is een noodzakelijke stap om de transformatie naar duurzame mobiliteit te laten slagen, waarbij bestaande banen behouden blijven en nieuwe worden gecreëerd, aldus Denner.

Verder kijken dan de mobiliteit van de toekomst: ontwikkeling van nieuwe technologieën

Bosch wil verder gaan dan de mobiliteit van de toekomst om nieuwe technologieën te ontwikkelen en de bescherming van het klimaat te bevorderen. Daarbij wil het bedrijf een evenwicht bewaren tussen economie, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op zijn weg naar een toonaangevend IoT-bedrijf vertrouwt Bosch op AI. “We willen industriële AI gebruiken om onze producten te laten functioneren als assistenten voor onze klanten – en daarbij streven we naar een toppositie in de wereldranglijst”, aldus Denner. Daarom investeert Bosch alleen al in de AI-campus in Tübingen 100 miljoen euro. Het bedrijf neemt ook eigen klimaatactie-initiatieven: eind 2019 bereikte Bosch CO2-neutraliteit op alle locaties in Duitsland; eind 2020 zal dat ook gelden voor alle Bosch-locaties wereldwijd. “Klimaatactie en energie-efficiëntie bieden Bosch meer zakelijke kansen”, aldus Denner. In 2025 zal tot 45 procent van de elektriciteit in Duitsland uit hernieuwbare bronnen afkomstig zijn (bron: BMWi). “Daarom investeren we de komende jaren 100 miljoen euro in de uitbreiding van onze warmtepompactiviteiten.”

Resultaten voor 2019 per bedrijfssector

In 2019 ontwikkelden de verschillende bedrijfssectoren van Bosch zich op een evenwichtige manier. In de bedrijfssector Mobility Solutions, dat het grootste deel van de omzet genereert, overtrof de groei de wereldwijde automobielproductie. De omzet bedroeg 47 miljard euro, een gelijkaardig resultaat als het jaar ervoor. In nominale termen betekent dit een daling van 0,1 procent, of 1,5 procent na wisselkoerseffecten. In de bedrijfssector Consumer Goods bedroeg de omzet 17,8 miljard euro. Dit is een daling van 0,2 procent, of 0,6 procent na wisselkoerseffecten. De divisies BSH Home Appliances en Bosch Power Tools hielden stand in een sterk concurrerentiële omgeving, waarbij Bosch Power Tools bovengemiddeld goed presteert. De bedrijfssector Industrial Technology realiseerde een omzet van 7,4 miljard euro, of 0,1 procent meer dan in het voorgaande jaar, ondanks een sterke terugval in de orders in de machinebouwsector met meer dan 4 procent. Na aanpassing van wisselkoerseffecten daalde de omzet met 1,2 procent. De sector Energy and Building Technology realiseerde een groei van 1,5 procent en genereerde een omzet van 5,6 miljard euro. Dit is een stijging van 0,8 procent na aanpassing van wisselkoerseffecten.

Resultaten in 2019 per regio

In Europa hebben de Bosch-bedrijven een stabiele ontwikkeling doorgemaakt. Met 41 miljard euro was de omzet gelijk aan die van het voorgaande jaar. In Noord-Amerika steeg de omzet met 5,3 procent tot 13 miljard euro. Na wisselkoerseffecten is dit een daling van 0,5 procent. In Zuid-Amerika steeg de omzet tot 1,4 miljard euro. Dit komt overeen met een groei van 1,1 procent, of 5,3 procent na correctie van wisselkoerseffecten. In de regio Azië-Pacific was er een algemeen dalende bedrijfsontwikkeling. De omzet daalde met 3,1 procent tot 22,5 miljard euro, of met 4,5 procent na wisselkoerseffecten. De omzetontwikkeling werd vooral beïnvloed door de malaise op de automarkt in China en India. Japan en Zuidoost-Azië ontwikkelden zich daarentegen positief.

Wereldwijd ongeveer 403.000 medewerkers

Op 31 december 2019 had de Bosch Groep wereldwijd ongeveer 403.000 medewerkers in dienst. Het aantal medewerkers daalde met 6.800, wat overeenkomt met 1,7 procent. De grootste veranderingen deden zich voor in China en Duitsland.

Vooruitzicht 2020: versterking van winstgevendheid ondanks de zwakke wereldeconomie

Bosch verwacht dat de wereldeconomie in 2020 slechts 2,0 procent zal groeien. “In het licht van de aanhoudende economische zwakte zal de wereldwijde groei verder vertragen”, aldus Asenkerschbaumer. Vooral belangrijke kernindustrieën zoals de automobielindustrie en de machinebouw zullen afnemen. Bovendien bemoeilijken de handelsgeschillen tussen de Verenigde Staten en China, en de Brexit, de prognoses. Met het oog op de overcapaciteit in de automobielindustrie en de verschuivingen in de mix van aandrijflijntechnologieën blijft Bosch zijn kostenstructuur herzien. Waar nodig zullen operationele aanpassingen op een maatschappelijk verantwoorde manier worden doorgevoerd. Asenkerschbaumer vervolgt: “We verwachten ook voor Bosch een zeer uitdagend jaar, waarin we consequent zullen werken aan onze winstgevendheid”. Een hoog niveau van winstgevendheid is een voorwaarde om te kunnen investeren in technologieën die belangrijk zijn voor de toekomst en voor de transformatie van het bedrijf.

Tags: results

Over Bosch

Bosch is sedert 1903 aanwezig in Nederland. De Bosch Groep telt ongeveer 3.700 medewerkers. De belangrijkste productielocaties bevinden zich in Tilburg, Boxtel en Deventer.

De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er werken wereldwijd ongeveer 403.000 medewerkers (situatie op 31 december 2019). Volgens voorlopige cijfers realiseerde het bedrijf in 2019 een omzet van 77,9 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor Smart Home, Smart City, Connected Mobility en Industry 4.0. Ze gebruikt haar knowhow op het vlak van sensortechnologie, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud om aan haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aan te bieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin innovaties aan te reiken voor een geconnecteerd leven. Bosch verbetert de levenskwaliteit wereldwijd met producten en diensten die innovatief zijn en enthousiasmeren. Op die manier biedt de onderneming wereldwijd "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 440 dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De basis voor de toekomstige groei van de onderneming is haar innovatiekracht. Verdeeld over 125 vestigingen over de hele wereld stelt Bosch ongeveer 72,000 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De bijzondere aandeelhoudersstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 92 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH, een instelling van algemeen nut. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties. De overige aandelen zijn in handen van de familie Bosch en Robert Bosch GmbH.

Meer informatie is te vinden online op www.bosch-press.nl, www.bosch.nl, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, http://www.twitter.com/BoschNederland, www.linkedin.com/company/bosch-the-netherlands/ en YouTube: Bosch the Netherlands

Ben je nog steeds op zoek naar iets?