Suche

Persbericht #Business/economy
Deel persbericht

Bosch investeert miljarden in klimaatbescherming en luchtkwaliteit

Balans 2018: omzet en resultaten op recordniveau

  • Omzet stijgt in 2018 tot 78,5 miljard euro
  • Operationele EBIT bereikt in 2018 5,5 miljard euro
  • Bosch laat vanaf 2020 geen CO2-voetafdruk meer achter
  • Project "Vision Near Zero Immission": verkeer zonder luchtverontreiniging
  • Bosch CEO Denner: "Economisch verantwoorde klimaatbescherming en oplossingen voor luchtkwaliteit stabiliseren het sociale klimaat."

Peter De Troch >

Stuttgart/Renningen – Voor de Bosch Groep was 2018 een succesvol jaar. De omzet van het bedrijf steeg naar een nieuw record van 78,5 miljard euro. De winst voor belastingen en rente (operationele EBIT) bereikte 5,5 miljard euro. Niettegenstaande hoge voorafgaande investeringen in bijvoorbeeld de elektrificatie en automatisatie van het vervoer, verbeterde het operationele EBIT-rendement in 2018 opnieuw. Het steeg van 6,8 procent in 2017 naar 7,0 procent. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling werden door Bosch opgetrokken naar 7,3 miljard euro, dat is 9,3 procent van de omzet. De investeringen in materiële vaste activa stegen met 14 procent naar 4,9 miljard euro – goed voor 6,3 procent van de omzet. Wereldwijd heeft Bosch nagenoeg 8.000 nieuwe banen gecreëerd, meer dan de helft daarvan in onderzoek en ontwikkeling.

Voor het lopende jaar verwacht Bosch slechts een gematigde economische groei. Volgens de prognose van het bedrijf zal de wereldeconomie met slechts 2,3 procent groeien. Handelsconflicten, de hoge schuldenlast van de Europese landen en de dalende automobielproductie wegen onder meer op de wereldeconomie. Ondanks deze moeilijke omstandigheden in voor Bosch belangrijke sectoren en regio's rekent het bedrijf in 2019 op een iets hogere omzet dan het vorige jaar. Na een zwakke omzetgroei in het eerste kwartaal zet Bosch vooral in op het tweede halfjaar. Ondanks de vooruitzichten op korte termijn, intensiveert de Bosch Groep zijn inspanningen om het klimaat te beschermen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

"De klimaatverandering is geen sciencefiction. Ze is volop aan de gang. Als we het klimaatakkoord van Parijs ernstig nemen, mogen we klimaatbescherming niet louter zien als een langetermijndoelstelling. Het moet op korte termijn gebeuren", zegt dr. Volkmar Denner, CEO van Robert Bosch GmbH, naar aanleiding van de jaarlijkse persconferentie over de financiële resultaten. “We zetten ons ook in voor het verlangen van mensen naar een goede luchtkwaliteit in steden. Als toonaangevend innovatief bedrijf willen wij technische oplossingen voor milieuvraagstukken aanreiken." Denner vervolgt: "Lage-emissiezones, diesel- en gelehesjesprotest, klimaatspijbelaars ... het wijst er allemaal op dat economische klimaatbescherming en nieuwe oplossingen voor een betere luchtkwaliteit in de steden ook het sociale klimaat kunnen stabiliseren."

Bosch vanaf 2020 het eerste klimaatneutrale bedrijf

Volgens gegevens van het Internationaal Energieagentschap IEA is de industrie verantwoordelijk voor nagenoeg een derde van de wereldwijde koolstofemissies. Bosch intensiveert daarom zijn reeds succesvolle inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. "Wij zijn de eerste grote industriële onderneming die de ambitieuze doelstelling inzake CO2-neutraliteit in iets meer dan één jaar tijd realiseert. Vanaf 2020 zal Bosch geen CO2-voetafdruk meer achterlaten", kondigde Denner aan. "Alle 400 vestigingen van Bosch overal ter wereld zullen vanaf 2020 klimaatneutraal zijn." Daartoe hanteert het bedrijf vier belangrijke hefbomen: Bosch verhoogt de energie-efficiëntie, versterkt het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de energievoorziening, koopt meer groene stroom aan en compenseert onvermijdelijke CO2-uitstoot. Zo moet tot 2020 jaarlijks wel 3,3 miljoen ton CO2 worden geneutraliseerd. Meer informatie over de klimaatbeschermingsplannen van Bosch vindt u hier.

Betere luchtkwaliteit: "Vision Near Zero Immission"

Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO leeft ongeveer 90 procent van de wereldbevolking op plaatsen met een slechte luchtkwaliteit. Bosch streeft daarom een ambitieuze doelstelling na: "We willen komen tot een toestand waarin het verkeer geen luchtverontreiniging meer veroorzaakt. Daarvoor kijken we verder dan de motorkap", zei Denner. Het project "Vision Near Zero Immission" bestaat uit drie pijlers: Bosch ontwikkelt emissievrije aandrijftechnieken, voert samen met gemeenten projecten uit ter bevordering van verkeersstromen en past in de eigen vestigingen mobiliteitsbeheer toe.

Optimale verbrandingsmotoren – ook met behulp van artificiële intelligentie

In 2030 zal naar schatting ongeveer 75 procent van alle nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen door een verbrandingsmotor worden aangedreven. Daarom investeert Bosch stevig in de optimalisering van benzine- en dieselaandrijvingen. Het bedrijf maakt voor de verdere ontwikkeling van deze verbrandingsmotoren ook gebruik van artificiële intelligentie. Met behulp daarvan stuurt Bosch bijvoorbeeld proactief de uitlaatgasnabehandeling aan op basis van patronen die voortvloeien uit het individuele rijgedrag. Dat kan de uitstoot van het voertuig verder verminderen. De ongeveer 3.500 medewerkers in de afdelingen Uitlaatgasnabehandeling en Uitlaatgassensoren realiseerden in 2018 een omzet van 2,3 miljard euro. In 2025 moet dat al drie miljard euro zijn.

Mobiele meetboxen: 20 procent minder verontreinigende uitstoot

Bosch wisselt momenteel met nagenoeg 100 Europese gemeenten gegevens uit over manieren waarop de luchtkwaliteit er concreet kan worden verbeterd. In Stuttgart, Parijs en Marseille test Bosch een mobiele meetbox uit. De nieuw ontwikkelde toestellen meten nauwkeurig het gehalte aan schadelijke stoffen in de omgevingslucht. De meetresultaten en simulaties moeten verdere inzichten verschaffen over de relatie tussen emissies en immissies, en dus over de relatie tussen verkeer en milieu. Uit een project met de stad Stuttgart is gebleken dat gestaag verkeer de vervuilende uitstoot van het bestaande wagenpark met wel 20 procent kunnen verminderen. In de toekomst worden aan de hand van de gegevens uit de meetboxen immissiekaarten in hoge definitie opgesteld die kunnen worden gebruikt voor de optimalisatie van het verkeersmanagement.

Mobiliteitsbeheer van het bedrijf: betere lucht in concentratiegebieden

De derde pijler van het project "Vision Near Zero Immission" is het mobiliteitsbeheer van het bedrijf. Het doel is om het volume van het verkeer veroorzaakt door werknemers van Bosch, en dus de uitstoot, vooral in grootstedelijke gebieden te verminderen. Tot de maatregelen die daartoe worden gehanteerd, behoren het inzetten van pendelbussen in grote steden in Brazilië, China en Turkije, het aanbieden van mobiel werk en thuiswerk evenals de leasing van fietsen en pedelecs. Bosch zet daarbij ook in op connectiviteit. Sedert enkele weken kunnen de ongeveer 8.000 werknemers van de vestiging in Reutlingen bijvoorbeeld gebruikmaken van het carpoolingplatform SPLT. Via de carpooling-app kunnen medewerkers zo gemakkelijk aan autodelen doen. In de ruime omgeving van Stuttgart, waar ongeveer 55.000 personeelsleden van Bosch samen dagelijks 1,5 miljoen kilometer afleggen, heeft het bedrijf zich bovendien aangesloten bij de "Bündnis für Luftreinhaltung" (de "Alliantie voor luchtvervuilingspreventie").

Elektromobiliteit: 14 miljoen voertuigen einde 2022

Ook van elektrisch rijden verwacht Bosch een essentiële bijdrage voor zuivere lucht in de steden. De massamarkt voor elektromobiliteit komt op gang en Bosch streeft naar marktleiderschap. In 2025 wil het bedrijf met elektromobiliteit een omzet van vijf miljard euro bereiken, tien keer zoveel als in 2018. "We zien grote kansen in de toenemende concurrentiestrijd voor het creëren van toegevoegde waarde op het gebied van de aandrijflijnen. Onze knowhow van die aandrijflijn, ons ruim productassortiment en schaaleffecten bij de productie maken van ons dé ideale partner voor voertuigfabrikanten en mobiliteitsaanbieders over de hele wereld", zei Denner. Nu al zijn meer dan een miljoen elektrische auto's wereldwijd uitgerust met aandrijfcomponenten van Bosch, einde 2022 moeten dat er 14 miljoen zijn. Het bedrijf heeft reeds powertrainprojecten geïmplementeerd voor 50 platforms voor elektrische voertuigen. Alleen het voorbije jaar al kwamen er 30 nieuwe projecten bij. "We willen ook helpen de brandstofceltechniek een doorbraak te bezorgen”, onderstreepte Denner. Daartoe heeft Bosch onlangs een samenwerking met Powercell aangekondigd, een Zweedse fabrikant van brandstofcelstapels. Stapels vormen twee derde van de waarde van een brandstofcelsysteem. "Samen met Powercell willen we stapels industrialiseren en uiterlijk in 2022 op de markt brengen", zei Denner.

Geautomatiseerd rijden: lager verbruik en minder uitstoot

Ook de automatisering van het verkeer zal een bijdrage leveren aan een betere luchtkwaliteit. Geautomatiseerd rijden kan volgens gegevens van het onderzoeksbedrijf KE-CONSULT meer dan 30 procent brandstof besparen, op Duitse autowegen is er sprake van 15 procent besparingen. Meer dan 5.000 ingenieurs werken bij Bosch intussen aan zelfrijdende auto's, bijna dubbel zoveel als twee jaar geleden. Denner zei daarover: "Tot 2022 investeren wij ongeveer vier miljard euro in automatisering en dus in duurzame mobiliteit." Rijhulpsystemen zijn al een flinke stap op de weg naar zelfrijdende auto's. De omzet voor die systemen bedraagt momenteel twee miljard euro en zal dit jaar met ongeveer 15 procent toenemen. De verkoop van radarsensoren moet daar 20 procent toe bijdragen en die van videosensoren 30 procent. Denner: "Zelfrijdende auto's zijn een toekomstbeeld maar brengen nu al groei mee voor ons bedrijf."

Fiscaal jaar 2018: omzet en resultaten op recordniveau

"Het fiscale jaar 2018 was voor de Bosch Groep een succesvol jaar", zei Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Chief Financial Officer en plaatsvervangend voorzitter van de raad van bestuur van Bosch. De omzet en resultaten lagen opnieuw op het hoge niveau van 2017. De omzet bedroeg 78,5 miljard euro. Daarop drukken aanzienlijke wisselkoerseffecten voor een bedrag van 2,1 miljard euro. Na correctie voor wisselkoerseffecten is de omzet zonder consolidatie-effecten met vijf procent en nominaal met 2,2 procent gestegen. De operationele winst voor belastingen en financiële kosten en rente (operationele EBIT) bereikte 5,5 miljard euro in vergelijking met 5,3 miljard euro het vorige jaar. Niettegenstaande hoge voorafgaande investeringen voor de toekomst is het operationele EBIT-rendement van 6,8 procent in 2017 gestegen naar 7,0 procent. "Ongeacht de economische uitdagingen zullen wij ook in 2019 forse bedragen investeren in de ontwikkeling van nieuwe technologische domeinen en bedrijfssegmenten, en op die manier de toekomst van het bedrijf veiligstellen", beklemtoonde Asenkerschbaumer. "Ook onze bijdrage aan de vermindering van de CO2- uitstoot en de klimaatbescherming zal niet afhankelijk zijn van onze cashflow-situatie, maar is van duurzame aard."

Boekjaar 2018 volgens bedrijfssector

Alle bedrijfssectoren van Bosch hebben in 2018 bijgedragen aan de positieve bedrijfsontwikkeling: de omzet in de bedrijfssector Mobility Solutions is met 3,5 procent toegenomen en bedraagt 47,6 miljard euro, na correctie voor wisselkoerseffecten is dat een stijging van 5,8 procent. Daarmee is Bosch in deze sector opnieuw sterker gegroeid dan de wereldwijde automobielproductie. Het operationele rendement bereikt met 7,1 procent nagenoeg de waarde van het vorige jaar. De bedrijfssector Consumer Goods realiseerde een omzet van 17,8 miljard euro. De daling met 3,1 procent stemt na correctie voor wisselkoerseffecten overeen met een omzetstijging van 0,7 procent. Deze ontwikkeling is onder meer toe te schrijven aan de toenemende concurrentiedruk, vooral in China. Het operationele rendement lag met 7,8 procent iets onder de waarde van het vorige jaar. In de bedrijfssector Industrial Technology steeg de winst tot 7,4 miljard euro. Dat is een toename van 8,8 procent, of 11,7 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. Het operationele rendement nam met meer dan vijf procentpunten toe tot 8,4 procent. In de bedrijfssector Energy and Building Technology nam de omzet met 2,4 procent toe tot 5,6 miljard euro. Na correctie voor wisselkoerseffecten is dat een toename van 5,1 procent. Het operationele rendement bleef met 4,2 procent nagenoeg stabiel.

Fiscaal jaar 2018 per regio

In Europa steeg de winst met 3,3 procent naar 41,4 miljard euro, na correctie voor wisselkoerseffecten is dat 4,8 procent. In Noord-Amerika werd een omzet van 12,3 miljard euro gerealiseerd. De stijging met 2,7 procent stemt na correctie voor wisselkoerseffecten overeen met een toename van 7,4 procent. In Zuid-Amerika boekte het bedrijf een omzetstijging van 11,6 procent, na correctie voor wisselkoerseffecten. De winst bedroeg ongeveer 1,4 miljard euro. Nominaal daalde de omzet met 6,2 procent. In de regio Azië-Pacific met inbegrip van Afrika behaalt Bosch inmiddels vrijwel 30 procent van de totale omzet. In deze regio steeg de omzet, na correctie voor wisselkoerseffecten, met 3,7 procent tot 23,4 miljard euro. Nominaal bedraagt de toename 0,7 procent.

Medewerkers: carrièrekansen voor specialisten en managers

Per 31 december 2018 stelde de Bosch Groep wereldwijd ongeveer 410.000 mensen te werk. Dat zijn circa 7.700 medewerkers meer dan het vorige jaar. Het aantal medewerkers van Bosch groeide voornamelijk aan in de regio's Europa en Azië-Pacific. In Duitsland kwamen er ongeveer 1.700 medewerkers bij. Bosch stelt inmiddels nagenoeg 70.000 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling, dat zijn er ongeveer 4.000 meer dan het vorige jaar. 27.000 medewerkers zijn software- en IT- experten. Hun aantal zal verder toenemen. "In de komende vijf jaar is Bosch van plan om wereldwijd ongeveer 25.000 IT- en softwarespecialisten in dienst te nemen", aldus Denner.

Een overzicht van de belangrijkste cijfers vindt u hier.

Over Bosch

Bosch is sedert 1903 aanwezig in Nederland. De Bosch Groep telt ongeveer 3.050 medewerkers. De belangrijkste productielocaties bevinden zich in Tilburg, Boxtel en Deventer.

De Bosch Groep is een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologie en diensten. Er werken wereldwijd ongeveer 428 000 medewerkers (situatie op 31 december 2023). Volgens de voorlopige cijfers genereerde het bedrijf in 2023 een omzet van 91,6 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor Smart Home, Industry 4.0 en Connected Mobility. Bosch streeft de visie na van duurzame, veilige en inspirerende mobiliteit. Met zijn expertise in sensoren, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud kan het bedrijf haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aanbieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin oplossingen en producten aan te reiken voor een geconnecteerd leven die ofwel artificiële intelligentie (AI) bevatten of met hulp daarvan ontwikkeld of geproduceerd zijn. Bosch verbetert wereldwijd de levenskwaliteit van mensen met innovatieve en inspirerende producten en diensten. Op die manier biedt Bosch "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 470 dochterondernemingen en regionale filialen in meer dan 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De basis voor de toekomstige groei van het bedrijf is zijn innovatiekracht. Bosch stelt ongeveer 90 000 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 136 locaties wereldwijd, waarvan ongeveer 48.000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van Robert Bosch GmbH en van een vennootschap die eigendom is van de familie Bosch. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties.

Meer informatie is online te vinden op www.bosch-press.nl, www.bosch.nl, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, Twitter, LinkedIn en YouTube: Bosch the Netherlands.

Download persbericht

Ben je nog steeds op zoek naar iets?