Suche

Geconnecteerde oplossingen van Bosch voor een efficiënter dagelijks beheer van grote infraprojecten

InfraTech 2019

  • De Bosch IoT-oplossing TRACI lokaliseert machines op bouwwerven en verbetert hun bezettingsgraad
  • Digitalisering van het inspectieproces met de Bosch Inspections App
  • Intelligente camera-oplossingen om de veiligheid van reizigers te verhogen en de transportinfrastructuur efficiënter te maken
  • Innovatieve aandrijfoplossingen voor beweegbare bruggen en sluisdeuren
InfraTech Bosch

De groei in productiviteit in de bouw- en infrasector ligt aanzienlijk lager dan in andere sectoren. Een van de redenen hiervoor is de toenemende moeilijkheid om het overzicht te behouden over alle machines, voertuigen en onderdelen op steeds grotere en complexere bouwwerven. Ook het vele papierwerk belemmert vaak de productiviteit. Bosch profileert zich steeds meer als een wereldwijd toonaangevend IoT-bedrijf en stelt op InfraTech twee oplossingen voor die de efficiëntie op bouwwerven verhogen. Intelligente camera-oplossingen helpen dan weer om de veiligheid van reizigers en bestuurders te verhogen en de transportinfrastructuur efficiënter te maken. Voor grote civieltechnische en infrastructuurprojecten ontwikkelde Bosch Rexroth een nieuw systeemconcept van elektro-hydraulische aandrijvingen.

Digitalisering van bouwwerven

TRACI (Bosch Asset Tracing Solution) is een robuuste, IoT-connectiviteitsoplossing, die eenvoudig op bestaande werfvoertuigen gemonteerd kan worden. Het bestaat uit een sensordoos, cloud-gebaseerde evaluatiesoftware en een brede waaier aan digitale diensten. Elk voertuig wordt eerst uitgerust met een Bosch TRACI-tag, een compacte sensordoos met eigen energievoorziening. Deze verzamelt de nodige data, zoals de positie en de beweging van het voertuig. Deze data worden gecodeerd en via een LoRaWAN-netwerk verstuurd naar de Bosch IoT-cloud. Klanten en gebruikers hebben vervolgens toegang tot de sensorgegevens en kunnen deze integreren in hun softwaresystemen voor logistiek, tijds- en operationele planning. De data kunnen ook rechtstreeks op een smartphone of in een webbrowser gevisualiseerd worden. Op die manier verbetert TRACI de gebruiksratio van de machines en wordt het proces van distributie van de materialen versneld.

Bosch Inspections App: digitalisering van het inspectieproces

De dagelijkse veiligheidsinspecties op bouwwerven is van groot belang, maar over het algemeen brengt dit veel papierwerk met zich mee. Het invullen van rapporten, checklists en formulieren is een vervelende en tijdrovende klus. Met de Bosch Inspections App biedt Bosch een veilige, digitale omgeving voor het digitaliseren van de informatie en de workflow. Het digitale portaal helpt beheerders bij het creëren en bewerken van digitale formulieren. Deze zijn door de gebruikers snel en eenvoudig in te vullen. Bovendien maken ze het delen van gegevens via foto’s, video’s, QR- of barcodes, GPS, NFC en externe sensorapparatuur mogelijk. De Bosch Inspections App vereist geen implementatietijd en is aanpasbaar aan de behoeften van de beheerder. De eenvoudige interface zorgt ervoor dat iedereen de app intuïtief kan gebruiken.

Intelligente camera-oplossingen voor een efficiënte transportinfrastructuur

Door de toenemende mobiliteit wereldwijd, neemt de druk op de transportinfrastructuur toe en wordt het ook steeds belangrijker de reizigers te beschermen. Bosch biedt monitoringtechnologie die intelligente analyses mogelijk maakt, en waarbij irrelevante sensorgegevens gefilterd worden. Zo worden alleen betekenisvolle gebeurtenissen aan operatoren gesignaleerd. Dit helpt aanzienlijk in het nemen van de juiste beslissingen. Daarnaast ontwikkelt Bosch ook camera’s en ondersteuningssystemen voor toepassingen in het vervoer, met zeer geavanceerde video-analysetechnologie. De high-end camera’s gebruiken speciale algoritmen die valse alarmen voorkomen. Dit zorgt ervoor dat, ondanks dat systemen honderden of zelfs duizenden camera’s bevatten, operatoren niet overspoeld worden met valse meldingen, bij onder andere slecht weer. De AVIOTEC-camera van Bosch is speciaal ontwikkeld om branddetectie mogelijk te maken op basis van camerabeelden. Deze camera kan rook en vlammen detecteren in grote en hoge ruimten, zoals bijvoorbeeld tunnels, stations en hangars.

Plug-and-play-oplossing voor beweegbare bruggen en scheepssluizen

Voor civiele projecten ontwikkelde Bosch Rexroth een nieuw systeemconcept van elektro-hydraulische lineaire aandrijvingen. Dit innovatieve systeem bestaat uit een hydraulische cilinder met een geïntegreerde hydraulische aandrijving. De nieuwe actuatoren gebruiken een hydraulisch gesloten-systeem, wat betekent dat er geen behoefte is voor (grote) oliereservoirs op locatie, vaak een belangrijke factor bij civiele projecten. Het systeem heeft vele voordelen, het wordt bijvoorbeeld voor ingebruikname volledig getest, wat de test- en inbedrijfstellingtijd ter plaatse aanzienlijk vermindert en nagenoeg elimineert. De hydraulische cilinders zijn ook goed bestand tegen plotse schokken of overbelasting, zoals krachten die veroorzaakt worden door de bewegingen van een schip in en door de sluis. De nieuwe actuator brengt bewezen technologieën van verschillende Bosch Rexroth-afdelingen samen, waaronder hydraulische cilinders, gesloten hydraulische systemen, elektrische aandrijvingen vermogenseenheden en besturingssystemen.

Bezoek Bosch op Infratech 2019 (Rotterdam, 15-18 januari 2019): Hall 06, Stand 6601.

Tags: InfraTech, Rexroth, Inspections App, TRACI

Over Bosch

Bosch is sedert 1903 aanwezig in Nederland. De Bosch Groep telt ongeveer 3.800 medewerkers. De belangrijkste productielocaties bevinden zich in Tilburg, Boxtel, Deventer, Weert en Schiedam.

De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er werken wereldwijd ongeveer 410.000 medewerkers (situatie op 31 december 2018). Het bedrijf genereerde in 2018 een omzet van 78,5 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor slimme woningen, slimme steden, geconnecteerde mobiliteit en geconnecteerde industrie. Ze gebruikt haar knowhow op het vlak van sensortechnologie, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud om aan haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aan te bieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin innovaties aan te reiken voor een geconnecteerd leven. Bosch verbetert wereldwijd de levenskwaliteit met producten en diensten die innovatief zijn en enthousiasmeren. Op die manier biedt de onderneming wereldwijd "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 460 dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De basis voor de toekomstige groei van de onderneming is haar innovatiekracht. Verdeeld over 130 vestigingen over de hele wereld stelt Bosch ongeveer 68.700 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De bijzondere aandeelhoudersstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 92 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH, een instelling van algemeen nut. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties. De overige aandelen zijn in handen van de familie Bosch en Robert Bosch GmbH.

Meer informatie is te vinden online op www.bosch.be, www.bosch.nl, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse, https://www.linkedin.com/company/bosch-the-netherlands, https://www.linkedin.com/company/bosch-belgium, www.twitter.com/BoschBelgium, www.twitter.com/BoschNederland

Ben je nog steeds op zoek naar iets?