Suche

IAA 2018: bedrijfsvoertuigen bieden commerciële voordelen – grotere omzet voor de mobiliteitstak van Bosch

 • De omzet van de bedrijfssector Mobility Solutions stijgt met vier procent.
 • De activiteit gericht op vrachtwagens en offroadvoertuigen groeit met zeven tot acht procent.
 • Visie van Bosch: het goederenverkeer van morgen moet zo ongeval-, stress- en emissievrij mogelijk worden.
 • Rolf Bulander, lid van de raad van bestuur van Bosch: “We streven naar een goederenverkeer dat geen last is.”

Bosch blijft verder op groeikoers: de omzet van de mobiliteitstak van de onderneming zal dit jaar naar verwachting met vier procent stijgen, en groeit dus twee keer zo snel als de automobielindustrie. Bosch genereert daarbij een vierde van zijn omzet met technologie voor bedrijfsvoertuigen, van bestelwagens tot 40-tonners. De activiteit gericht op oplossingen voor vrachtwagens en offroadvoertuigen doet het bijzonder goed en groeit met zeven tot acht procent. Bosch opereert in een groeiende markt. De verkoop van zware vrachtwagens steeg in 2017 in China met bijna acht procent, in de VS met 18 procent en in India zelfs met 45 procent (bron: VDA). “Bosch biedt zowel economische als technologische mogelijkheden, helemaal op maat van het goederenverkeer van morgen”, aldus Rolf Bulander, voorzitter van de bedrijfssector Mobility Solutions van Robert Bosch GmbH. Een belangrijke groeimotor is de nieuwe aandrijflijn voor bedrijfsvoertuigen. In 2017 is de verkoop van dieselinjectiesystemen wereldwijd gestegen met een derde en China vertoonde zelfs een nog sterkere groei. De volgende jaren zal de omzet zich op een hoog niveau stabiliseren. Bij Bosch werken zo’n 2600 ontwikkelaars aan de aandrijflijn voor de bedrijfsvoertuigen van morgen. Tegen het einde van het jaar zal de bedrijfssector Mobility Solutions ongeveer 54.500 onderzoekers en ontwikkelaars tewerkstellen – 5000 meer dan begin dit jaar.

Van klimaatbescherming en luchtvervuiling tot verstedelijking en het gebrek aan bestuurders: de logistieke sector staat voor een aantal grote uitdagingen. Daar komt nog bij dat het goederenverkeer tegen 2040 met 50 procent zal toenemen (bron: Shell). “Een van de urgentste kwesties inzake het vervoersbeleid is hoe we in het licht van het toenemende goederenverkeer het milieu, de mens en het wegennet kunnen beschermen”, aldus Bulander. Bosch biedt technische oplossingen – niet enkel onder de motorkap, maar ook in de vorm van geconnecteerde diensten die verder gaan dan het voertuig zelf. “We streven naar een vlot goederenverkeer”, voegt hij eraan toe. Visie van Bosch: het goederenverkeer van morgen moet zo ongeval-, stress- en emissievrij mogelijk worden. Om dat doel te bereiken, moeten bedrijfsvoertuigen geëlektrificeerd, geautomatiseerd en geconnecteerd worden.

Van verbrandingsmotoren tot brandstofcellen: Bosch optimaliseert aandrijflijnen

Voor Bosch vormt het een belangrijke uitdaging om de aandrijflijn van bedrijfsvoertuigen efficiënter te maken, en zo het verbruik en de uitstoot van CO2 en stikstofoxiden te doen dalen. Om dat doel te bereiken, blijft Bosch zowel de dieselmotoren als alternatieve aandrijvingen verder ontwikkelen. “Bij de ontwikkeling van aandrijflijnen voor bedrijfsvoertuigen zullen we nog jarenlang beroep moeten doen op verschillende vakgebieden. We doen er goed aan om ook met het oog op de elektrificering ervan open te staan voor technologische ontwikkelingen”, zegt Bulander. Tegen 2025 zal 80 à 90 procent van alle bedrijfsvoertuigen op diesel rijden. In 2030 zal echter een op de vier – in China bijna een op de drie – nieuwe bedrijfsvoertuigen al elektrisch aangedreven zijn. “Indien we de toekomst van het vrachtverkeer veilig willen stellen, mogen we de productie van alternatieve brandstoffen uit hernieuwbare bronnen, de zogenaamde e-fuels, niet buiten beschouwing laten”, meent Bulander.

Bosch wil wereldleider worden op het vlak van elektromobiliteit. Daartoe biedt het bedrijf passende oplossingen en een brede waaier aan mogelijkheden aan voor de elektrificering van bedrijfsvoertuigen – van de 36-volt-aandrijving voor elektrische bakfietsen en de elektrische asaandrijving voor bestelwagens tot brandstofcelaandrijving voor 40-tonners. Die ontwikkelt Bosch samen met de Amerikaanse start-up Nikola Motor Company. Daarnaast heeft Bosch een strategisch partnerschap gesloten met de Chinese producent van bedrijfsvoertuigmotoren Weichai Power om de invoering van brandstofcellen te bevorderen. Bosch zorgt er echter niet alleen voor dat nieuwe voertuigen elektrisch aangedreven worden. Dankzij een elektrische as, die in opleggers van vrachtwagens ingebouwd kan worden, maakt het bedrijf elektromobiliteit ook mogelijk bij retrofitoplossingen. Daardoor kan er bij het remmen energie gegenereerd worden, die gebruikt wordt voor andere aggregaten van de oplegger. Volgens berekeningen van Bosch kan er op die manier bijvoorbeeld bij een koeloplegger tot 10.000 euro per jaar bespaard worden.

Bosch leert vrachtwagens rijden

Naast de elektrificering vormt ook de automatisering van bedrijfsvoertuigen een belangrijke groeipijler. In beide vakgebieden zal de markt het komende decennium een tweecijferige groei optekenen. Bij die trend van geautomatiseerd rijden vormen rijhulpsystemen volgens Bosch een belangrijke factor. Het risico op verkeersdoden is dubbel zo hoog als er een vrachtwagen bij een ongeval betrokken is. Voor Bosch is er dus reden genoeg om vrachtwagenbestuurders meer dan ooit te ondersteunen met rijhulpsystemen en zo de verkeersveiligheid te verhogen. Zwenkwaarschuwing, dodehoekherkenning en een voorspellend noodremsysteem (Preventive Emergency Braking System) helpen om ongevallen te voorkomen. Bosch biedt hiervoor ook de nodige radarsensoren.

De automatisering van het vrachtwagenverkeer creëert ook een oplossing voor andere uitdagingen in de transportsector: nu al zijn er in de VS 50.000 vrachtwagenchauffeurs te weinig en dat aantal zal in de volgende tien jaar vermoedelijk verdrievoudigen. In Europa zijn er gelijkaardige tendensen vast te stellen. Bosch ziet veel potentieel in de ‘hub-to-hub-automatisering’, bestuurderloze vrachtwagens die van het ene magazijn naar het andere rijden. Die technologie biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd meerdere problemen in de transportsector op te lossen. Ze verhoogt namelijk niet alleen de rendabiliteit van logistieke bedrijven, maar ook het transportvolume en zorgt voor meer veiligheid. Platooning, een groep vrachtwagens die op een automatisch afgestelde afstand van elkaar rijden, is voor Bosch een logische volgende stap in de automatisering. Dat bespaart niet enkel personeelskosten, maar ook brandstof. Dit vereist evenwel een striktere wetgeving, en stelt strengere eisen aan technologie en infrastructuur. In dat kader is Bosch betrokken bij belangrijke onderzoeksprojecten in de EU.

Geconnecteerde logistieke oplossingen, van de snelweg tot aan de huisdeur

Door bedrijfsvoertuigen te connecteren, maakt Bosch transportsystemen efficiënter. En biedt op die manier ook een oplossing voor de overbelaste wegen én voor logistieke bedrijven. Bosch steunt op een brede kennis van de vrachtwagensector en op een grondige knowhow van het Internet of Things. Het bedrijf levert daardoor dubbel zo veel expertise voor de logistieke sector van morgen. “Bosch maakt geconnecteerde logistieke oplossingen mogelijk, van de snelweg tot aan de huisdeur”, aldus Markus Heyn, lid van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH en verantwoordelijk voor de divisie Commercial Vehicles. Bijna elke nieuwe vrachtwagen in Europa en de VS maakt tegenwoordig al deel uit van het internet. In dat verband levert Bosch telematicaplatformen aan vrachtwagenproducenten. Die platformen maken bijvoorbeeld software-updates of preventieve diagnoses mogelijk, wat ook nieuwe mogelijkheden biedt voor geconnecteerde diensten. Zelfs nu al gebruiken servicecentra van het bedrijf sensorsystemen om de toestand van bijzonder kritieke of zelfs levensbelangrijke transportgoederen, zoals bloedplasma, de klok rond te bewaken. Jaarlijks bewaken de centra ongeveer 40.000 hoogwaardige vrachten. Daarnaast maakt Bosch ook gebruik van het Internet of Things om leveringen automatisch te traceren: sensoren op het materiaal en op containers versturen via de cloud informatie over de plaats, temperatuur en trillingen. De eerste ervaringen met deze realtime logistieke oplossing zijn positief: dispatchers hoeven nu 50 procent minder tijd te besteden aan zoek- en inventarisatiewerk. Bovendien stijgt de beschikbaarheid van herbruikbare containers met zo’n 30 procent. Door te connecteren wil Bosch het goederentransport over het algemeen productiever maken en de wegen minder belasten. “Of het nu gaat om elektrificeren, automatiseren of connecteren, de oplossingen van Bosch zorgen ervoor dat het goederenverkeer niet tegen de grenzen van de groei aanloopt”, zegt Heyn.

Tags: Commercial vehicle, Mobility Solutions

BOSCH OP DE IAA COMMERCIAL VEHICLES 2018

 • Persconferentie: woensdag 19 september 2018, 13.20-13.40met Rolf Bulander, voorzitter van de bedrijfssector Mobility Solutions, en Markus Heyn, lid van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH, op de Bosch-stand A01 in hal 16.
 • Volg de hoogtepunten van Bosch IAA 2018 op www.bosch-iaa.de en Twitter: #BoschIAA
 • Panelgesprekken met Bosch-experts op het New Mobility World Forum, paviljoen 11, sectie D:
  • Woensdag 26 september, 10.00 – 11.00 uur: Presentatie “The Enhancement of Automated Driving (and AI)” met Johannes-Jörg Rüger, voorzitter van de divisie Commercial Vehicle & Off-Road bij Robert Bosch GmbH
  • Donderdag 27 september, 11.15 – 12.15 uur: Forumgesprek “Aftermarket – Change through new Service Solutions”
  • Donderdag 27 september, 14.30 – 15.30uur: Presentatieendiscussie “Masters of digitalization: Digitizing Businesses & Mobility Ecosystems” met Rainer Kallenbach, voorzitter van de divisie Connected Mobility Solutions bij Robert Bosch GmbH

Over Bosch

Bosch is sedert 1903 aanwezig in Nederland. De Bosch Groep telt ongeveer 3.800 medewerkers. De belangrijkste productielocaties bevinden zich in Tilburg, Boxtel, Deventer, Weert en Schiedam.

De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er werken wereldwijd ongeveer 410.000 medewerkers (situatie op 31 december 2018). Volgens voorlopige cijfers realiseerde het bedrijf in 2019 een omzet van 78,5 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor slimme woningen, slimme steden, geconnecteerde mobiliteit en geconnecteerde industrie. Ze gebruikt haar knowhow op het vlak van sensortechnologie, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud om aan haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aan te bieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin innovaties aan te reiken voor een geconnecteerd leven. Bosch verbetert de levenskwaliteit wereldwijd met producten en diensten die innovatief zijn en enthousiast maken. Op die manier biedt de onderneming wereldwijd "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 460 dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De basis voor de toekomstige groei van de onderneming is haar innovatiekracht. Verdeeld over 130 vestigingen over de hele wereld stelt Bosch ongeveer 68 700 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De bijzondere aandeelhoudersstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 92 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH, een instelling van algemeen nut. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties. De overige aandelen zijn in handen van de familie Bosch en Robert Bosch GmbH.

Meer informatie is te vinden online op www.bosch.be, www.bosch.nl, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse, https://www.linkedin.com/company/bosch-the-netherlands, https://www.linkedin.com/company/bosch-belgium, www.twitter.com/BoschBelgium, www.twitter.com/BoschNederland

Ben je nog steeds op zoek naar iets?