Suche

Persbericht #Automated mobility
Deel persbericht

Bosch vindt nieuwe wegen voor mobiliteit en de bescherming van het milieu

Boekjaar 2017 behaalde recordcijfers

  • Succesvol boekjaar 2017: omzet stijgt naar 78,1 miljard euro
  • Recordresultaat in 2017: operationele EBIT (bedrijfsresultaat) bedraagt 5,3 miljard euro
  • Bosch CEO Denner: "We willen mobiliteit en een goede luchtkwaliteit mogelijk maken."
  • Doorbraak: NOx -uitstoot van diesel ver onder de wettelijk voorgeschreven grenswaarden
  • Strategie: Domeinoverschrijdende IoT-ecosystemen

Leen Van Parys

Stuttgart / Renningen – Bosch wil ook in moeilijke omstandigheden in 2018 verder blijven groeien. Na het recordjaar 2017 verwacht de Bosch Groep voor dit jaar als gevolg van de economische en geopolitieke risico's een omzetgroei tussen twee en drie procent. In de eerste drie maanden van 2018 lag de omzet van de technologie- en dienstenleverancier op het hoge niveau van hetzelfde kwartaal van het jaar voordien, of ongeveer 5 procent hoger indien gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten1. "Bosch kan als geen ander bedrijf een uitgebreide netwerkexpertise combineren met een brede sector- en productkennis. Dat is het unieke voordeel van Bosch," zei Dr. Volkmar Denner, voorzitter van de raad van bestuur van Bosch, op de jaarlijkse algemene persconferentie over de financiële resultaten in Renningen, Duitsland. Denner ziet met name de verbetering van de levenskwaliteit en de bescherming van het milieu en het klimaat als essentiële taken voor Bosch: "Onze slogan 'Technologie voor het leven’ motiveert ons om de best mogelijke technologie voor de bescherming van het milieu te ontwikkelen en in te zetten. We willen mobiliteit en tegelijkertijd een goede luchtkwaliteit mogelijk maken voor mensen." Om emissievrij verkeer mogelijk te maken, investeert het bedrijf grote bedragen in zowel het marktsucces van elektromobiliteit als in de verdere ontwikkeling van de verbrandingsmotor.

Innovatieve dieseltechnologie: recordwaarden voor de emissie van stikstofoxide

Bosch heeft een doorbraak bereikt in dieseltechnologie. De ontwikkelaars zijn erin geslaagd om met hun innovatieve dieseltechnologie NOx-uitstoot tot een tiende van de wettelijke limiet te brengen. De testvoertuigen, die uitgerust zijn met de geavanceerde technologie, hebben een gemiddelde uitstoot van slechts 13 milligram stikstofoxide per kilometer. Ze blijven daarmee onder de limiet van 120 milligram, die vanaf 2020 geldig is. "Diesel heeft een toekomst. Het blijft een onderdeel van de mobiliteit van morgen", aldus de Bosch CEO. [Lees hier meer gedetailleerde informatie over deze technologische vooruitgang.]

Fiscaal jaar 2017: recordomzet en -winsten

Het boekjaar 2017 was uitzonderlijk positief voor Bosch. Het bedrijf realiseerde een omzet van 78,1 miljard euro. De omzet steeg met 6,8 procent of 8,4 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. De valuta-effecten bedroegen ongeveer 1,2 miljard euro. Alle bedrijfssectoren hebben aan deze positieve ontwikkeling bijgedragen. De EBIT (winst vóór financieel resultaat en belastingen) bedroeg 5,3 miljard euro in 2017. Dat is een stijging van bijna 17 procent in vergelijking met 2016. "Zowel onze omzet als winst zijn nooit hoger geweest. In 2017 konden we onze operationele EBIT meer dan proportioneel vergroten ten opzichte van de omzetontwikkeling ", verklaarde Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, CFO en plaatsvervangend voorzitter van het directiecomité van Bosch. De operationele EBIT-marge bedroeg 6,8 procent, of 0,6 procentpunt meer dan in het voorgaande jaar. Ook de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling blijven op een hoog niveau en bedroegen vorig jaar ongeveer 7,3 miljard euro. Dit komt overeen met iets meer dan negen procent van de omzet.

De ultieme IoT-gerelateerde discipline: domeinoverschrijdende ecosystemen

Geen ander bedrijf connecteert de echte wereld op meer gebieden dan Bosch. Naast slimme mobiliteit biedt het bedrijf geconnecteerde oplossingen voor Productie (Industrie 4.0), Smart Cities en Smart Homes. Bosch implementeert al 170 eigen IoT-projecten en pakt hiermee een aantal fundamentele uitdagingen aan zoals de groei van de wereldbevolking, verstedelijking en klimaatverandering. In 2017 verkocht het bedrijf ongeveer 38 miljoen internet-enabled producten. Dat is ongeveer 40 procent meer dan in het voorgaande jaar. Er werken meer dan 25.000 software-ontwikkelaars voor Bosch. Hiervan werken 4.000 software-experts aan oplossingen voor het Internet of Things. Het bedrijf ziet in de toekomst steeds meer zakelijke mogelijkheden in de digitalisering van complete ecosystemen. In Home Connect - het grootste ecosysteem in de sector van huishoudapparaten - zijn reeds 28 partners geconnecteerd. De Home Connect-app kan gebruikt worden om apparaten te besturen: van het koffiezetapparaat tot de wasmachine.

Bosch ziet veel potentieel in het connecteren van verschillende sectoren in domeinoverschrijdende ecosystemen, zoals 'Logistiek 4.0'. Dergelijke ecosystemen combineren oplossingen voor productie, gebouwen en beveiliging, evenals mobiliteit - allen domeinen waarin Bosch actief is. Denner benadrukt: "Domeinoverschrijdende ecosystemen zijn de ultieme discipline van het Internet of Things. Geen enkel bedrijf beheerst deze discipline zoals Bosch. Nooit was onze veelzijdigheid een groter concurrentievoordeel dan vandaag."

Elektromobiliteit: marktleiderschap in zicht

Bosch werkt onder hoogspanning aan de doorbraak van elektromobiliteit. In 2017 won het bedrijf 20 contracten om elektrische aandrijfsystemen, ter waarde van 4 miljard euro te produceren. Bosch verwacht vanaf 2020 een massamarkt voor elektrisch rijden en wil daarin marktleider zijn. Dit is al gelukt in China. Bosch werkt samen met de Amerikaanse start-up Nikola Motor Company en het Chinese bedrijf Weichai Power, 's werelds grootste fabrikant van motoren voor bedrijfsvoertuigen, aan de serieproductie van de brandstofcel in deze categorie voertuigen. Naast de componentactiviteiten zet Bosch ook in op internetgebaseerde diensten zoals het onlangs geïntroduceerde "system!e" dat de dagelijkse bruikbaarheid van elektrisch rijden vergroot.

Geautomatiseerd rijden: van component- naar systeembedrijf

Bosch boekt ook aanzienlijke vooruitgang in automatisch rijden. In 2019 verwacht het bedrijf een omzet van twee miljard euro door de verkoop van rijhulpsystemen. Bosch groeit sneller dan de markt, die dit jaar met 20 procent zal groeien. De verkoop van Bosch radar- en videosensoren zal bijvoorbeeld met 40 procent toenemen. "Door de toenemende automatisering neemt de technische complexiteit toe. In de toekomst zullen onze klanten steeds vaker complete oplossingen eisen in plaats van alleen componenten. Ook hier profiteren we van onze systeemkennis", legt Denner uit. Ongeveer 4.000 ontwikkelaars van Bosch werken aan geautomatiseerd rijden. Dat zijn er 1.000 meer dan het jaar voordien.

Geconnecteerd rijden: toetreding tot de carpoolbusiness

Bosch verwacht ook een groot marktpotentieel op het gebied van geconnecteerde mobiliteit. Tegen 2022 zal het marktvolume wereldwijd naar verwachting 140 miljard euro bedragen. In 2025 zullen er wereldwijd meer dan 450 miljoen geconnecteerde voertuigen op de weg zijn. Met de overname van de Amerikaanse start-up Splitting Fares (SPLT) is Bosch toegetreden tot de carpool business. Bosch heeft SPLT en meer dan 20 mobiliteitsdiensten gebundeld in de nieuwe business unit Connected Mobility Solutions. Dit omvat ook de eScooter-deeldienst COUP, die in de toekomst wordt uitgebreid naar Madrid.

Het boekjaar 2017 per bedrijfssector

Alle bedrijfssectoren droegen in 2017 bij tot de stijging van de omzet. De omzet van de bedrijfssector Mobility Solutions steeg met 7,8 procent tot 47,4 miljard euro, of 9,4 procent na de correctie voor wisselkoerseffecten. Dat is drie keer meer dan de groei van de wereldwijde autoproductie. De omzet omvat voor de laatste keer de opbrengsten van de divisie Starter Motors and Generators, die eind 2017 door Bosch verkocht werd. Het bedrijfsresultaat bedroeg 7,3 procent van de omzet, een stijging van één procentpunt. De bedrijfssector Consumer Goods behaalde een omzet van 18,4 miljard euro. Dat is een stijging van 4,5 procent, na correctie voor wisselkoerseffecten is dat 6,7 procent. Het bedrijfsresultaat bedroeg 8,1 procent. De omzet van de bedrijfssector Industrial Technology steeg met 7,8 procent tot 6,8 miljard euro. Na correctie voor wisselkoerseffecten bedroeg de stijging 9,2 procent. Het bedrijfsresultaat nam toe met 2,1 procentpunten en bedroeg in totaal 3,3 procent. De bedrijfssector Energy and Building Technology groeide met 4,1 procent tot 5,4 miljard euro, of 5,8 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. Het bedrijfsresultaat bedroeg 4,4 procent.

Resultaten 2017 per regio

In Europa genereerde de Bosch Groep in 2017 een omzet van 40,8 miljard euro. Dat is een stijging van 5,6 procent, na correctie voor wisselkoerseffecten was dit 6,6 procent. De technologie- en dienstenleverancier profiteerde van het herstel van een aantal belangrijke West-Europese markten en de positieve economische ontwikkeling in Duitsland. De omzet van de Oost-Europese landen zoals Rusland, Roemenië of Turkije groeide ook sterk. Bosch behaalde een sterke omzetgroei in Azië- Pacific en Afrika. De omzet steeg met 13,5 procent tot 23,6 miljard euro, na correctie voor wisselkoerseffecten met 16,5 procent. In Noord-Amerika was de omzet van het bedrijf na correctie voor wisselkoerseffecten op hetzelfde niveau als het voorgaande jaar. Als gevolg van de dalende autoproductie en negatieve wisselkoerseffecten daalde de omzet nominaal met twee procent tot 12,1 miljard euro. In Zuid-Amerika steeg de omzet daarentegen aanzienlijk met 16,4 procent tot 1,6 miljard euro, na correctie voor wisselkoerseffecten met 13,2 procent.

Medewerkers: IT- en software-experts zijn nog steeds in trek

Op 31 december 2017 telde de Bosch Groep wereldwijd ongeveer 402.000 medewerkers. Hun aantal is het voorbije jaar met ongeveer 12.900 mannen en vrouwen toegenomen. Met name in de regio’s van Azië-Pacific en Midden- en Oost-Europa nam het aantal medewerkers toe. In Duitsland steeg het aantal medewerkers met ongeveer 3.700 naar ongeveer 137.700. Voor het lopende jaar verwacht Bosch een grote vraag naar specialisten en leidinggevenden, vooral uit de IT- en softwaresector.

De belangrijkste kerncijfers kunt u in het overzicht hier terugvinden.

Tags: ABS

Over Bosch

Bosch is sedert 1903 aanwezig in Nederland. De Bosch Groep telt ongeveer 3.000 medewerkers. De belangrijkste productielocaties bevinden zich in Tilburg, Boxtel en Deventer.

De Bosch Groep is een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologie en diensten. Er werken wereldwijd ongeveer 429.000 medewerkers (situatie op 31 december 2023). Het bedrijf genereerde in 2023 een omzet van 91,6 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Met haar zakelijke activiteiten streeft het bedrijf ernaar technologie te gebruiken om universele trends zoals automatisering, elektrificatie, digitalisering, connectiviteit en duurzaamheid vorm te geven. In deze context versterkt de brede diversificatie van Bosch over regio's en industrieën haar innovatiekracht en robuustheid. Bosch maakt gebruik van haar bewezen expertise op het gebied van sensortechnologie, software en diensten om klanten oplossingen over verschillende domeinen aan te bieden vanuit één bron. Het past ook haar expertise op het gebied van connectiviteit en kunstmatige intelligentie toe om gebruiksvriendelijke, duurzame producten te ontwikkelen en te produceren. Met "Technologie voor het leven", wil Bosch de kwaliteit van leven verbeteren en natuurlijke hulpbronnen behouden. De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 470 dochterondernemingen en regionale filialen in meer dan 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De innovatieve kracht van Bosch is essentieel voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Bosch stelt ongeveer 90.000 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 136 locaties wereldwijd, waarvan ongeveer 48.000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van Robert Bosch GmbH en van een vennootschap die eigendom is van de familie Bosch. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Het is belast met de taak om de langdurige voortbestaan van het bedrijf en met name haar financiële onafhankelijkheid te waarborgen - in overeenstemming met de missie die is overgedragen in het testament van de oprichter van het bedrijf, Robert Bosch.

Meer informatie is online te vinden op www.bosch-press.nl, www.bosch.nl, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, Twitter, LinkedIn en YouTube: Bosch the Netherlands.

Download persbericht